VÝZVA PRO POŘADATELE KULTURNÍCH AKCÍ 2024
Dění ze Sušice

VÝZVA PRO POŘADATELE KULTURNÍCH AKCÍ 2024

22. březen 2024

Vážení občané, pořadatelé akcí,

 

vzhledem k ustanovení novely zákona o přestupcích, účinné od 1. října 2016, a vzhledem k připravované obecně závazné vyhlášce města Sušice o nočním klidu, kterou se stanovují výjimečné případy, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo při nichž nemusí být doba nočního klidu dodržována, dle § 5 odst. 6 zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, vás žádáme, abyste nám sdělili, v jakých (konkrétních) termínech v roce 2024 plánujete pořádání tradičních akcí, pro které přichází v úvahu vymezení kratší doby nočního klidu nebo stanovení výjimečných případů, při nichž nemusí být doba nočního klidu dodržována.

Doba nočního klidu je stanovená zákonem od 22. hodiny večerní do 6. hodiny ranní. Prosíme Vás o zaslání termínů a lokalit na email krakovcik@kulturasusice.cz včetně uvedení kontaktu na pořadatele, a to do pátku 22. března 2024.  

 

Město Sušice