Výstava studentských projektů - Potenciál urbanistického rozvoje města Sušice
Dění ze Sušice

Výstava studentských projektů - Potenciál urbanistického rozvoje města Sušice

Velká zasedací síň v přízemí sušické radnice
30. srpen 2022

Město Sušice Vás zve k výstavě studentských projektů atelieru Michala Kohouta a Davida Tichého z FA ČVUT v Praze.

 

Práce studentů architektury a urbanismu se věnují vizi i limitům rozvoje města. Ukazují jak zkvalitnit veřejná prostranství, jak využít potenciál prostoru u řeky, jak přistoupit k prázdným pozemkům uvnitř hranic města, jak vyřešit komplikované transformační území, jak více propojit město s prostorem u nádraží, i jak se mohou například proměnit stávající panelová sídliště.

 

Cílem studentských projektů bylo navrhnout celkovou vizi udržitelného rozvoje města založenou na posílení kvality městské zástavby a stávajících hodnot. 

Vernisáž výstavy 30.09.2022 od 17. hodin

Výstava probíhá od 01.-30.10.2022