INFORMACE - TANEČNÍ A SPOLEČENSKÁ VÝCHOVA PRO MLÁDEŽ 2022
Dění ze Sušice

INFORMACE - TANEČNÍ A SPOLEČENSKÁ VÝCHOVA PRO MLÁDEŽ 2022

5. srpen 2022

 

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK NA PRODLOUŽENÉ LEKCE A ZÁVĚREČNÝ VĚNEČEK

Z důvodu omezené kapacity si každý frekventant může zakoupit pro své rodinné příslušníky maximálně 4 vstupenky. Tyto vstupenky budou každému frekventatnovi rezervovány do středy v týdnu, kdy se bude konat prodloužená lekce nebo závěrečný věneček. Poté budou zbývající vstupenky nabídnuty veřejnosti. 

 

Termíny předprodeje:

1. PRODLOUŽENÁ LEKCE – předprodej vstupenek dne 7. 10. od 17.00 v šatně v KD Sokolovna, cena vstupenky 100 Kč

2. PRODLOUŽENÁ LEKCE – předprodej vstupenek dne 4. 11. od 17.00 v šatně v KD Sokolovna, cena vstupenky 100 Kč

ZÁVĚREČNÝ VĚNEČEK – předprodej vstupenek dne 25. 11. od 17.00 v šatně v KD Sokolovna, cena vstupenky 150 Kč

 

1. lekce9.9.2022
2. lekce16.9.2022
3. lekce23.9.2022
4. lekce7.10.2022Prodej vstupenek na 1. prodlouženou lekci (100 Kč)
1. prodloužená lekce14.10.2022
5. lekce21.10.2022
6. lekce28.10.2022RIO DE SOKOLOVNA - tématická lekce
7. lekce4.11.2022Prodej vstupenek na 2. prodlouženou lekci (100 Kč)
2. prodloužená lekce11.11.2022
8. lekce18.11.2022Lekce stolování - pouze pro zájemce
9. lekce25.11.2022Prodej vstupenek na závěrečný věneček (150 Kč)
Závěrečný věneček2.12.2022


Změna termínu vyhrazena!

 

Řád tanečních kurzů v KD Sokolovna

1. Přihlášení do kurzu je závazné. Za přihlášení se bere odevzdání vyplněné přihlášky a zaplacení kurzovného. Při zrušení účasti ze zdravotních důvodů před zahájením kurzu je kurzovné vráceno v plné výši. Při zrušení účasti v průběhu kurzů z vážných důvodů, jako je např. nemoc, se vrací alikvotní část kurzovného.   

2. Řádná docházka je v zájmu frekventanta, nenavštívené hodiny nejsou z kurzovného odečítány.

3. Změna rozvrhu (termínu a hodiny) je v nutných a zcela výjimečných případech vyhrazena.

4. Vyučování začíná přesně ve stanovenou hodinu. Frekventant může z lekce odejít dříve pouze na základě omluvenky od zákonného zástupce.

5. Průkaz frekventanta kurzu je dokladem opravňujícím k návštěvě kurzů. Průkaz je vydán frekventantovi při zaplacení kurzovného. Při každé návštěvě lekce frekventant předkládá průkazku k zaznamenání účasti. Průkaz je vrácen po ukončení lekce. V případě ztráty požádá frekventant kurzu o vydání duplikátu.

6. Diváci a doprovázející osoby si musí při vstupu do sálu zakoupit vstupenku. Rodiče frekventantů si mohou zakoupit za zvýhodněnou cenu „Gardenku“ (zahrnuje vstup na základní lekce, nevztahuje se na prodloužené a závěrečný Věneček).

7. Frekventanti docházejí do kurzů již ve společenském oblečení. U sálů nejsou zřízeny převlékárny a ani toalety nejsou vhodným místem pro převlékání!

8. Společenské oblečení je pro frekventanty kurzu, doprovázející osoby a hosty zásadní závaznou podmínkou! Nevhodně oblečený frekventant nebo host nebude do prostor výuky vpuštěn.

9. Kouření v prostorách KD Sokolovna je zakázáno!

10. Konzumace alkoholických nápojů frekventanty kurzu pro mládež není povolena. Věk účastníka není rozhodující.

11.  Účastníci a návštěvníci kurzu jsou povinni řídit se pokyny tanečních mistrů, jejich spolupracovníků a pořadatelů. Hrubé porušení řádu tanečních kurzů může vést až k vyloučení z kurzu bez nároku na vrácení kurzovného!

12. Poškodí-li účastník tanečních kurzů zařízení KD Sokolovna, je povinen škodu nahradit.

13. K odkládání svrchního oblečení a zavazadel slouží šatna. Do sálu není vhodné z prostorových, bezpečnostních a estetických důvodů donášet kabáty, bundy a jakákoliv zavazadla s výjimkou dámské kabelky.

14. V průběhu výuky není vhodné v sále používat mobilní telefony. Pokud se bez telefonu neobejdete, zajistěte prosím, aby výuka ani ostatní přítomní nebyli rušeni vyzváněním či jinými zvuky Vašeho přístroje.

15. Žvýkačka není vhodným společenským doplňkem.

16. V průběhu kurzu mohou být pořizovány fotografie, které jsou určeny výlučně pro návštěvníky kurzu. Sušické kulturní centrum – SIRKUS, p. o. je nevyužívá k žádným účelům.

17. Zaplacením kurzovného, příp. jednorázového vstupného, se účastníci kurzů tzn. frekventanti, doprovázející osoby a hosté zavazují tyto pokyny respektovat.