KURZ TANEČNÍ A SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY PRO MLÁDEŽ POD VEDENÍM TANEČNÍCH MISTRŮ GABRIELY HÁJKOVÉ A JANA FÍLY - PŘERUŠENO
Dění ze Sušice

KURZ TANEČNÍ A SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY PRO MLÁDEŽ POD VEDENÍM TANEČNÍCH MISTRŮ GABRIELY HÁJKOVÉ A JANA FÍLY - PŘERUŠENO

17. duben 2020

KURZ BYL Z DŮVODU VLÁDNÍCH OPATŘENÍ PŘERUŠEN. V KURZU BUDEME POKRAČOVAT PO UVOLNĚNÍ VLÁDNÍCH RESTRIKCÍ, POKUD TAK NASTANE NEJPOZDĚJI DO KONCE DUBNA 2021. V PŘÍPADĚ NEUVOLNĚNÍ VLÁDNÍCH RESTRIKCÍ BUDE NEVYČERPANÁ ČÁST KURZOVNÉHO VRÁCENA FREKVENTANTŮM.

Kurz taneční a společenské výchovy je nedílnou součástí společenských událostí a patří k základnímu vzdělání.

Taneční kurzy jsou určené pro mládež ve věku od 15 (po ukončení povinné školní docházky) do 19 let.

Lekce: 9x běžná lekce, 2x prodloužená (2. 10. a 6. 11.), 1x závěrečný věneček (27. 11.)

Kurzy probíhají od 4. 9. – 27. 11. 2020 vždy od 19:00 – 22.00 hodin. Prodloužené lekce a závěrečný věneček se konají vždy od 19.00 – 23.00 hodin.

Obsah výuky: základy standardních a latinsko-amerických tanců, společenská výchova a stolování (při stolování je podáváno tříchodové menu a nápoj).

Kurzovné: 1.600 Kč (zahrnuje výuku, tříchodové menu při lekci stolování, poplatek za šatnu)

Gardenka: zvýhodněné vstupné pro rodiče frekventantů na jednotlivé lekce. Cena: 250 Kč - zahrnuje vstup na základní lekce, nevztahuje se na prodloužené lekce a závěrečný věneček (1ks/1frekventant).

Vstupenky na prodloužené lekce a závěrečný věneček budou prodávány vždy před lekcí, která předchází prodloužené lekci nebo závěrečnému věnečku (tj. 25. 9., 30. 10., 20. 11.) v šatně v KD Sokolovna od 17.30 hodin.

Hudební doprovod: reprodukovaná hudba, závěrečný věneček je doprovázen živou hudbou skupiny Compact.

Zápis do kurzu probíhá od 1. – 26. 6. 2020 v kanceláři Sušického kulturního centra – SIRKUS, p. o. v 1. patře v KD Sokolovna. Zájemci nemusí mít tanečního partnera.

Kontaktní osoba: Ing. Olga Melkusová, email:melkusova@kulturasusice.cz, tel.: 376528686, kancelář v 1. patře v KD Sokolovna, T. G. Masaryka 120, 342 01 Sušice

Řád tanečních kurzů v KD Sokolovna

1. Přihlášení do kurzů je závazné. Při neuhrazení kurzovného do konce června 2020 bude uchazeč vyřazen z evidence. Při zrušení účasti ze zdravotních důvodů před zahájením kurzu je kurzovné vráceno v plné výši. Při zrušení účasti v průběhu kurzů z vážných důvodů, jako je např. nemoc, se vrací alikvotní část kurzovného.   

2. Řádná docházka je v zájmu frekventanta, nenavštívené hodiny nejsou z kurzovného odečítány.

3. Změna rozvrhu (termínu a hodiny) je v nutných a zcela výjimečných případech vyhrazena.

4. Vyučování začíná přesně ve stanovenou hodinu. Z kurzu není možné bez předchozí domluvy odcházet v průběhu výuky.

5. Průkaz frekventanta kurzu je dokladem opravňujícím k návštěvě kurzů. Průkaz je vydán frekventantovi při zaplacení kurzovného. Při každé návštěvě lekce frekventant předkládá průkazku k zaznamenání účasti. Průkaz je vrácen po ukončení lekce. V případě ztráty požádá frekventant kurzu o vydání duplikátu.

6. Diváci a doprovázející osoby si musí při vstupu do sálu zakoupit vstupenku. Rodiče frekventantů si mohou zakoupit za zvýhodněnou cenu „Gardenku“ (zahrnuje vstup na základní lekce, nevztahuje se na prodloužené a závěrečný Věneček).

7. Frekventanti docházejí do kurzů již ve společenském oblečení. U sálů nejsou zřízeny převlékárny a ani toalety nejsou vhodným místem pro převlékání!

8. Společenské oblečení je pro frekventanty kurzu, doprovázející osoby a hosty zásadní závaznou podmínkou! Nevhodně oblečený frekventant nebo host nebude do prostor výuky vpuštěn.

9. Kouření v prostorách KD Sokolovna je zakázáno!

10. Konzumace alkoholických nápojů frekventanty kurzu pro mládež není povolena. Věk účastníka není rozhodující.

11.  Účastníci a návštěvníci kurzu jsou povinni se řídit pokyny tanečních mistrů, jejich spolupracovníků a pořadatelů. Hrubé porušení Řádu tanečních kurzů může vést až k vyloučení z kurzu bez nároku na vrácení kurzovného!

12. Poškodí-li účastník tanečních kurzů zařízení KD Sokolovna, je povinen škodu nahradit.

13. K odkládání svrchního oblečení a zavazadel slouží šatna. Do sálu není vhodné, z prostorových, bezpečnostních a estetických důvodů, donášet kabáty, bundy a jakákoliv zavazadla s výjimkou dámské kabelky.

14. V průběhu výuky není vhodné v sále používat mobilní telefony. Pokud se bez telefonu neobejdete, zajistěte prosím, aby výuka ani ostatní přítomní nebyli rušeni vyzváněním či jinými zvuky Vašeho přístroje.

15. Žvýkačka není vhodným společenským doplňkem.

16. V průběhu kurzu jsou pořizovány fotografie, které jsou určeny výlučně pro návštěvníky kurzu. Sušické kulturní centrum – SIRKUS, p. o. je nevyužívá k žádným účelům.

17. Zaplacením kurzovného, příp. jednorázového vstupného, se účastníci kurzů tzn. frekventanti, doprovázející osoby a hosté zavazují tyto pokyny respektovat.