JOM-HA-ŠOA - Veřejné čtení jmen obětí holocaustu.
Dění ze Sušice

JOM-HA-ŠOA - Veřejné čtení jmen obětí holocaustu.

8. duben 2021

8. dubna proběhne již 16. ročník Veřejného čtení jmen obětí holocaustu – Jom ha-šoa.
Stejně jako v loňském roce zasáhla do realizace akce pandemie koronaviru a s ní
spojená protiepidemiologická opatření. Již po druhé se proto připomínka obětí
nacistické rasové perzekuce za druhé světové války nekoná ve veřejném prostoru, ale
pouze ve virtuálním světě.


„Je pro nás důležité neporušit tradici i v této těžké době a zachovat tak kontinuitu akce: kvůli
lidem, jejichž památku připomínáme, i všem těm, kteří se do čtení každý rok zapojují,“ říká
Tereza Štěpková, ředitelka Institutu Terezínské iniciativy. „Pro mě osobně je důležité zachovat
také desetiletou tradici společného čtení jmen židovských a romských obětí holocaustu.
Necháváme však na každém účastníkovi, jaká jména zaznamenaná v naší Databázi obětí se
rozhodne přečíst,“ dodává.


Účastníci se mohou připojit třemi způsoby. Předem registrovaní zájemci se připojí do čtení v
reálném čase a každý připomene 6 jmen obětí buď podle svého výběru, nebo podle seznamu,
který předem obdrží. Čtení v reálném čase bude probíhat od 14.00 do 17.00 a bude streamováno
na sociálních sítích a na webových stránkách Institutu Terezínské iniciativy. Dále je možné se k
akci připojit také tak, že zájemci předtočí video nebo audio, které pořadatelům zašlou předem.
Tyto příspěvky budou zařazeny do živého vysílání čtení jmen. Třetí možností je 8. dubna sdílet
svůj příspěvek přímo na své sociální sítě, a to s hashtagem #ctujmenanajomhasoa. Lidé také
mohou sledovat stream vysílání a věnovat obětem nacistického bezpráví tichou vzpomínku v
soukromí.


Veřejné čtení jmen obětí holocaustu – Jom ha-šoa je maraton čtení jmen mužů, žen a dětí, kteří
byli nacisty označeni a nespravedlivě pronásledováni jako rasově méněcenní. Pravidelně se koná
v jarních měsících – v České republice od roku 2006, a to nejprve v Praze, odkud se od roku
2013 začalo rozšiřovat i do dalších měst. Stejně jako v minulých letech se touto akcí připojujeme
k uctění památky hrdinů a obětí holocaustu, které nese název Jom ha-šoa ve ha gvura (Den
holocaustu a hrdinství) a upomíná na den zahájení povstání židovských vězňů nacistického
ghetta ve Varšavě.


Celá akce se koná pod záštitou J.E. Daniela Merona, velvyslance Státu Izrael v České republice,
MUDr. Zdeňka Hřiba, primátora hl. města Prahy, a Mgr. Tomáše Petříčka, Ph.D., ministra
zahraničních věcí ČR. Spolu s nimi se ke čtení připojí i velvyslanci dalších států – Německa,
Francie, Norska, Rakouska, Slovenska, Irska či Řecka, stejně jako významní představitelé
kulturního a společenského života, zástupci přeživších holocaustu a jejich potomci, zástupci a
představitelé měst a místních organizací, kde by se čtení jmen konalo v případě, že by probíhalo
ve veřejném prostoru, a v neposlední řadě také široká veřejnost.

Čtení jmen obětí holocaustu

Sušice 2019