Spolky Sušické kulturní centrum - SIRKUS, p.o.

Sušické kulturní centrum je zřizovatelem šesti zájmových souborů a organizací: Taneční klub Fialka, smíšený pěvecký sbor Svatobor, dechový orchestr Solovačka, ochotnický divadelní spolek Schody, kapela Karavana Swingers Band a sdružení Kruh Přátel Hudby.


V rámci zřizovatelské funkce SKC spolupracuje s uvedenými soubory při zajištění prostor pro činnost v rámci a možnostech zařízení spravovaných SKC a spravuje finanční prostředky, které soubory získají jako dotace od města Sušice a jiných orgánů a organizací, od sponzorů a z jejich vlastní činnosti. SKC zajišťuje propagaci daným spolkům v médiích (Sušické noviny, Facebook, www.kulturasusice.cz). Soubory na druhé straně poskytují svoji činnost při akcích pořádaných SKC.