Kulturní dům Sokolovna

Kulturní dům Sokolovna (dále KD Sokolovna) je místem, kde se nachází další prostory Sušického kulturního centra – SIRKUS, p. o. Sídlí na adrese T. G. Masaryka 120 v historické budově sokolovny, která byla postavena podle projektu místního stavitele Ing. Roberta Grabingera v letech 1912 – 1914. 

KD Sokolovna je důležitým místem společenského dění v Sušici. V hlavní sezóně (září – červen) se zde konají divadelní představení, taneční kurzy pro mládež a pro dospělé, plesy, maturitní plesy, koncerty, soutěže, zahájení a ukončení školního roku některých místních škol, prodejní akce, bazary, svatby, firemní večírky, semináře, školení, akce pro děti aj. Mimo sezónu (červenec – srpen) zde probíhají různá soustředění.

V přízemí budovy se nachází hlavní Tyršův sál (21,5 m dlouhý, 12,5 m široký a 13 m vysoký) prodloužený o divadelní jeviště o ploše 92 m2. K jevišti patří i zázemí pro účinkující. Dále jsou zde další prostory - přísálí, bývalá cvičebna, šatna pro veřejnost, salonek a restaurace.

V prvním patře jsou kanceláře Sušického kulturního centra – SIRKUS, p. o., kde je předprodej vstupenek, tanečních kurzů, plesů, výletů, dále dramaturgie, produkce, redakce Sušických novin, grafik a správce budov. 

https://www.kulturasusice.cz/kontakty/

Kromě kanceláří je zde čelní a boční balkon a Husův sál. V Husově sále od roku 1920 obveseluje malé i velké diváky Kašpárek z loutkového divadla, které je nejdéle hrajícím loutkovým divadlem v Západních Čechách http://www.loutky.unas.cz/index.htm . O tyto prostory se s loutkovým spolkem dělí Taneční Klub Fialka https://tk-fialka-skc-susice.webnode.cz/

Všechny výše zmíněné prostory (kromě kanceláří) je možné si pronajmout.