Vydává Sušické kulturní centrum - SIRKUS p.o. . Vycházejí pravidelně jako čtrnáctidenník vždy v pátek, ve formátu A3 a rozsahu 12 stran, v nákladu 2400-2900 kusů.

Sušické noviny jsou distribuovány kromě samotné Sušice do 17 dalších obcí regionu. Zásadně tak  informačně pokrývají oblast nezanedbatelné rozlohy.  V Sušických novinách najdete aktuality z města i okolí, zprávy z jednání Rady města Sušice a Zastupitelstva města Sušice, kulturní, společenské a sportovní novinky, program Kina Sušice, pozvánky na kulturní, společenské i sportovní akce, kompletní přehled  akcí ve městě i regionu, na své si přijdou i milovníci historie nebo čtenářských příběhů. Sušické noviny nabízí možnost reklamy podnikatelům i podnikům za velmi přijatelné ceny.