TK Fialka

Taneční klub Fialka Sušice

 

Webové stránky klubu: www.tk-fialka-skc-susice.webnode.cz

 

TK Fialka nabízí:

- výuku společenského tance - formou tanečního klubu

- taneční kroužek pro školkové děti (4-6 let)

- taneční kroužek pro 1. stupeň ZŠ

- taneční kurzy pro mládež - Sušice

- individuální taneční lekce pro dospělé

- nácviky maturitních předtančení, stužkování

- vystoupení = ukázky standardních a latinsko-amerických tanců, předtančení více párů

- svatební tanec pro novomanžele

Na začátku každého školního roku probíhá nábor nových tanečníků a tanečnic.


Čím se TK  Fialka zabývá:

Taneční klub vznikl v roce 1995, jehož zřizovatelem bylo MKS Sušice, se sídlem T.G.M 120, 342 01 Sušice, zastoupené PhDr. Ludmilou Szvitkovou, nyní Sušické kulturní centrum, p.o. – SIRKUS, se sídlem Příkopy 178, 342 01 Sušice, zastoupené Ing. Karlem Sedleckým. 

Zabývá se společenským tancem, do kterého patří standardní a latinsko – americké tance. Do standardních tanců řadíme Waltz, Tango, Valčík, Slow Fox a Quickstep, do latinsko – amerických tanců pak Sambu, Cha-chu, Rumbu, Paso doble, Jive, dále je možné se u nás naučit Polku, Mambo, Country, Blues. Jednotlivé tance mají rozličný původ, rytmus, tempo i estetiku, ale jedno mají společné. Všechny se tančí v páru, obvykle tvořeném pánem a dámou.

 Trenéři, historie a současnost 

V tanečním klubu se od začátku vystřídalo několik trenérů. Úplným začátkům učili manželé Motlovi ze Strakonic. Štafetu od manželů Motlových převzal na 2 roky trenér Václav Parlásek z Klatov, z Prahy k nám dojížděl Jiří Pixa, na latinsko-americké tance profesionální tanečník Eduard Zubák. Po Václavu Parláskovi nastoupil pan Miloslav Gabriel z Plzně, který se věnoval našim starším tanečníkům do r. 2005. Od r. 2001 vyučovali společenskému tanci Jiří Hájek a Gabriela Hájková, od r. 2018 pouze již Gabriela Hájková.

  

Příprava tanečních párů a jiné aktivity klubu
Taneční páry připravujeme nejen na celostátní postupové a pohárové soutěže jednotlivců nebo formací, tak i na různá vystoupení v rámci různých akcí jako jsou Dny Sušice, rozmanité plesy, taneční kurzy, firemní večírky. Vystupují nejen v Sušici, ale i v Klatovech, Horažďovicích a blízkém okolí těchto měst.

Dále pravidelně pořádáme na konci roku ve spolupráci s SKC tradiční celostátní pohárovou soutěž s názvem „O putovní pohár SKC“, jejímž partnerem je město Sušice.

Touto reprezentací se snažíme dělat dobré jméno našemu klubu, ale i našemu městu.

 

Závěr
Tak toto je výčet naší činnosti. Velmi se těšíme na začátek každého nového školního roku a s ním i na nové členy tanečního klubu Fialka Sušice.

 

Kontakty
Gabriela Hájková, tel. 604 533 504, hajkova.g@seznam.cz