Kurz taneční a společenské výchovy pro mládež – školní rok 2024/2025
Dění ze Sušice

Kurz taneční a společenské výchovy pro mládež – školní rok 2024/2025

8. květen 2024

Zápis:

Zápis do kurzu probíhá od 24. 4. – 8. 5. 2024 vždy v pondělí a ve středu 7:30 – 11:30, 12:30 – 16:30 nebo do naplnění kapacity. Podmínkou přijetí do kurzu je odevzdání vyplněné přihlášky a uhrazení kurzovného v kanceláři Sušického kulturního centra – SIRKUS, p. o. v 1. patře v KD Sokolovna. Upřednostňujeme platbu kartou.

Počet míst je omezen! Přednostně přijímáme tanečníky v páru. Tanečníky bez tanečního partnera zařadíme do rezervačního systému v počtu max 5 osob a pokud se přihlásí tanečník/tanečnice do páru, poté může proběhnout příjem přihlášky a platba.

Taneční kurzy jsou určené pro mládež s ukončenou základní docházkou ve věku od 15 do 19 let.

 

Kurzovné:

2.300 Kč (zahrnuje výuku, poplatek za šatnu, doprovodné aktivity)

 

Kontaktní osoba:

Bc. Karolina Hodková, email: hodkova@kulturasusice.cz , tel.: 376528686, 724 957 020, kancelář v 1. patře v KD Sokolovna, T. G. Masaryka 120, 342 01 Sušice

 

12 lekcí: 8x běžná lekce, 2x prodloužená (4. 10. a 1. 11.), 1x závěrečný věneček (22.11.), 1x tematická lekce

Bonusový program v ceně kurzovného: lekce stolování - ukázka stolování a prezentace, ukázka šatů a ůčesů SOŠ Sušice, společné fotografování, taneční vystoupení během prodloužených lekcí

 

Kurz taneční a společenské výchovy pořádá Sušické kulturní centrum – SIRKUS, p. o. Výuku vedou taneční mistři Gabriela Hájková a Jakub Hájek. Kurz se koná v budově KD Sokolovna, T. G. Masaryka 120, 342 01 Sušice.

Lekce probíhají od 6. 9. – 22. 11. 2024 vždy od 19:00 – 22.00 hodin - změna termínu vyhrazena. Prodloužené lekce a závěrečný věneček se konají vždy od 19.00 – 23.00 hodin. Obsah výuky: základy standardních a latinsko-amerických tanců a společenské výchovy.

 

Vstupné pro veřejnost:

Gardenka: zvýhodněné vstupné pro rodiče frekventantů na jednotlivé lekce. Cena: 350 Kč - zahrnuje vstup na základní lekce, nevztahuje se na prodloužené lekce a závěrečný věneček (1ks/1frekventant).

Vstupné na běžnou lekci: 50 Kč

Vstupné na prodloužené lekce: 150 Kč

Vstupné na závěrečný věneček: 200 Kč

Řád tanečních kurzů v KD Sokolovna

1. Přihlášení do kurzu je závazné. Za přihlášení se bere odevzdání vyplněné přihlášky a zaplacení kurzovného. Při zrušení účasti ze zdravotních důvodů před zahájením kurzu je kurzovné vráceno v plné výši. Při zrušení účasti v průběhu kurzů z vážných důvodů, jako je např. nemoc, se vrací alikvotní část kurzovného.   

2. Řádná docházka je v zájmu frekventanta, nenavštívené hodiny nejsou z kurzovného odečítány.

3. Změna rozvrhu (termínu a hodiny) je v nutných a zcela výjimečných případech vyhrazena.

4. Vyučování začíná přesně ve stanovenou hodinu. Frekventant může z lekce odejít dříve pouze na základě omluvenky od zákonného zástupce frekventanta.

5. Průkaz frekventanta kurzu je dokladem opravňujícím k návštěvě kurzů. Průkaz je vydán frekventantovi při zaplacení kurzovného. Při každé návštěvě lekce frekventant předkládá průkazku k zaznamenání účasti. Průkaz je vrácen po ukončení lekce. V případě ztráty požádá frekventant kurzu o vydání duplikátu.

6. Diváci a doprovázející osoby si musí při vstupu do sálu zakoupit vstupenku. Rodiče frekventantů si mohou zakoupit za zvýhodněnou cenu „Gardenku“ (zahrnuje vstup na základní lekce, nevztahuje se na prodloužené a závěrečný Věneček).

7. Frekventanti docházejí do kurzů již ve společenském oblečení. U sálů nejsou zřízeny převlékárny a ani toalety nejsou vhodným místem pro převlékání!

8. Společenské oblečení je pro frekventanty kurzu, doprovázející osoby a hosty zásadní závaznou podmínkou! Nevhodně oblečený frekventant nebo host nebude do prostor výuky vpuštěn.

9. Kouření v prostorách KD Sokolovna je zakázáno!

10. Konzumace alkoholických nápojů frekventanty kurzu pro mládež není povolena. Věk účastníka není rozhodující.

11.  Účastníci a návštěvníci kurzu jsou povinni řídit se pokyny tanečních mistrů, jejich spolupracovníků a pořadatelů. Hrubé porušení řádu tanečních kurzů může vést až k vyloučení z kurzu bez nároku na vrácení kurzovného!

12. Poškodí-li účastník tanečních kurzů zařízení KD Sokolovna, je povinen škodu nahradit.

13. K odkládání svrchního oblečení a zavazadel slouží šatna. Do sálu není vhodné z prostorových, bezpečnostních a estetických důvodů donášet kabáty, bundy a jakákoliv zavazadla s výjimkou dámské kabelky.

14. V průběhu výuky není vhodné v sále používat mobilní telefony. Pokud se bez telefonu neobejdete, zajistěte prosím, aby výuka ani ostatní přítomní nebyli rušeni vyzváněním či jinými zvuky Vašeho přístroje.

15. Žvýkačka není vhodným společenským doplňkem.

16. V průběhu kurzu mohou být pořizovány fotografie, které jsou určeny výlučně pro návštěvníky kurzu. Sušické kulturní centrum – SIRKUS, p. o. je nevyužívá k žádným účelům.

17. Zaplacením kurzovného, příp. jednorázového vstupného, se účastníci kurzů tzn. frekventanti, doprovázející osoby a hosté zavazují tyto pokyny respektovat.