Jak se Vám žije v Sušici?
Dění ze Sušice

Jak se Vám žije v Sušici?

13. říjen 2023

Jak se Vám žije v Sušici?

 

Město Sušice aktuálně připravuje nový strategický plán rozvoje města. Důležitým podkladem jsou potřeby obyvatel, které budeme zjišťovat pomocí dotazníkového šetření. Průzkum bude probíhat v druhé polovině října osobně v ulicích i  on-line na webu města. Každý tazatel bude opatřen jmenovkou s razítkem radnice.

Nejlepší je dotazník vyplnit pohodlně on-line ze svého počítače i mobilu. Pro vyplnění dotazníku jděte na stránku

https://www.b-inside.cz/susice/ 

 

 

Dotazník by neměl zabrat déle než 10 minut. Prosíme o součinnost a vyplnění dotazníku. Vaše odpovědi jsou pro náš společný rozvoj klíčové.

 

Ing. Karel Požárek, místostarosta města Sušice.