Miroslav ŠISLER - Cyklus kreseb a maleb SLAPY
Galerie SIRKUS

Miroslav ŠISLER - Cyklus kreseb a maleb SLAPY

4. prosinec 2020

Miroslav Šisler narozen 1967 v Roudnici nad Labem je malíř a pedagog. Vystudoval malířskou školu prof. J. Sopka AVU Praha (1992-1999). Vystavený cyklus obrazů a kreseb, vzniklých většinově v posledních dvou letech je pokračováním volné tvorby krajin energetických polí, experimentů s rytmem linie a barvy ve stavbě obrazu. Žije a pracuje na Šumavě.

Autor k výstavě: „SLAPY neboli peřeje, příbuzné kaskád a vodopádů, zrovna tak přílivů a odlivů oceánů jsou fascinující projevy vody.  Vody, bez které by nebyl život, vědomí, paměť ani harmonie“