Radka Johana Ježková - Bolesti svatby
Galerie SIRKUS

Radka Johana Ježková - Bolesti svatby

3. březen 2018

Radka J. Ježková
Narozena 1971 v Klatovech, vystudovala PF v Plzni, působí jako učitelka výtvarného oboru
na ZUŠ. Práci na vystaveném, dlouhodobě vznikajícím, cyklu započala během svého
několikaletého pobytu v zahraničí (Norsko). Část cyklu byla již vystavena v Trondheim
Kunstmuseum, v Artotéce hl.m.Prahy a Moving Station Plzeň.
 
 
„Bolesti svatby“ nejsou autobiografické, motivem k tvorbě mi nikdy není moje
bezprostřední bolest…
 
Snažím se hledat pevné body, na nichž je napnuta osnova mezi námi a proudem krve, který
nás přinesl, který přinesl naše rodiče i naše děti. Zkouším se rozvzpomenout na vazbu mezi
očekáváním, vyšitým do ubrusů a prádla a rituálem svatební noci, předcházejícím hledání
podoby životních rolí. Zkouším si uvědomit, co z minulých bolestí bylo vyšito do našeho dna,
která z nití se táhne dál…
R.J.Ježková