Miroslav Šisler - Atraktory z Velhartic
Galerie SIRKUS

Miroslav Šisler - Atraktory z Velhartic

21. červen 2013

V posledním týdnu tohoto školního roku nabídla městská Galerie SIRKUS komentované prohlídky pro studenty ze Sušice a okolí. Ty si kladly za úkol seznámit sušickou mládež nejen s novým galerijním prostorem a s vystavenými uměleckými exponáty. Měly především motivovat mladé milovníky kultury k cílevědomějšímu přijímání výtvarného umění v regionu a ponejvíce k vlastní tvorbě. Ostatně i sám autor Atraktorů z Velhartic se dostal ke studiu malby širokým obloukem přes deskriptivní geometrii a prostorové studie na ČVUT v Praze. Na jeho začátek dráhy výtvarníka jsem se autora přímo zeptala.

Před studiem na Akademii výtvarných umění v Praze jsi téměr dostudoval ČVUT. Co se stalo, že jsi takto radikálně změnil kurs své plavby?

"To bylo velmi bouřlivé období, jež souvisí samozřejmě s revolucí v roce ’89, což byl čas, kdy jsem měl dokončit své studium na ČVUT a já jsem si to o rok prodloužil. Stále jsem si kreslil a tak jsem živil naději, že by bylo
možné se na Akademii dostat. Věděl jsem že v projektové kanceláři za rýsovacím prknem to nebude uplně to pravé, pocítil jsem tedy potřebu se tomu vzepřít. Té změny nelituji, ostatně potvrzuje se mi, že jsem udělal správně."
 
Probíhající výstavu Atraktory z Velhartic vidělo ke dnešnímu dni téměř dvě stě žáků a studentů ze Sušicka. Galerie SIRKUS pevně doufá, že takovéto kulturní rozptýlení v podobě návštěvy nového výstavního
prostoru těsně před vysvědčením žáci uvítali a že se k nám do galerie někteří z nich brzy vrátí. Jednou snad i jako vystavující umělci...