Olga Hrachová & Marie Vechová - Plátno a barvy
Galerie SIRKUS

Olga Hrachová & Marie Vechová - Plátno a barvy

7. září 2018

V galerii Sirkus se sešly dvě výtvarnice, Paní Olga Hrachová ze Sušice a paní Marie Vechová
z Plzně, sušická rodačka. Jejich setkání jistě není náhodné. Obě jsou výtvarnými pedagožkami, které rozdělují svůj pracovní den mezi vyučování a výtvarnou tvorbu. Spojuje je též přátelství z doby
společného vysokoškolského studia, které přetrvává dodnes. Nicméně. Charakter jejich vlastního
díla je značně odlišný.