50SDS
Galerie SIRKUS

50SDS

12. říjen 2019

Galerie je dne 09.11.2019 z důvodu konání konference SportTrend UZAVŘENA. Děkujeme za pochopení

Bylo-nebylo, ale před padesáti lety začalo

Umístěnka mne přivedla do Strašína. S hrstkou dětí jsem nadšeně začal nacvičovat Bílé a růžové peřiny Petra Ebena a divil se, proč to ty děti nesvedou, když je to jenom dvojhlas.

V osmašedesátém jsem nastoupil v Petrovicích a o rok později konečně v Sušici, kde jsem ze školního sborečku postupně slepoval dětský sbor. Při tom jsem začal jezdit na sbormistrovské semináře, kde jsem obdivoval a poslouchal, jak to dělají v Severáčku, v Radosti, v Kantiléně, u Motýlů a u Brabenců, v Semilech a Netolicích. Dodnes to slyším, kolik máš dětí? Třicet. Máš přípravku? Ne. …..

           

A tak jsme začali s opravdovými soustředěními a výměnami po celé republice. Po deseti letech jsme získali v Olomouci Zlatou palmu. Dětí přibývalo, vznikly přípravky Včelky, Sluníčka a Broučci. U klavíru nejdéle vydržela Libuška Rebstöcková. Máme také štěstí, že kolegové ze ZUŠ dodnes s našimi zpěváky připravují instrumentální doprovody a že se sborem spolupracovala řada profesionálních umělců. ….

Josef Baierl

 

K významnému jubilejnímu výročí Sušického dětského sboru uspořádala Galerie Sirkus ve spolupráci se SDS dokumentární výstavu zachycující na fotografiích, notových zápisech, plakátech či oceněních současných i minulých průřez padesátiletou historií sušického hudebního tělesa, které ovlivnilo život několika generací.

Výstavu můžete zhlédnout do 24.11.2019.