Svatopluk Máchal - Kresby českého venkova z 20.-40. let 20. století
Galerie SIRKUS

Svatopluk Máchal - Kresby českého venkova z 20.-40. let 20. století

24. červenec 2018

Třebíčský rodák Svatopluk Máchal (1895-1947) žil stranou hlavních uměleckých proudů, odmítal vystavovat, zemřel předčasně, měl zálibu v hudbě, tvořil hlavně pro sebe, byl chudý a jeho vnější život byl střízlivě nenápadný. Máchal prošel ruskou frontou, vrátil se z ní s plným skicákem kreseb z magistrály a Mandžuska. V roce 1922 studoval u Jakuba Obrovského a pak celý život učil kreslení na různých gymnáziích. Jeho pozůstalost byla objevena asi před dvaceti lety, způsobila určitou senzaci a řada kreseb se ocitla v majetku našich předních galerií a přešla do významných sbírek. …(V.Cílek)