Jan Šplíchal - fotografie
Galerie SIRKUS

Jan Šplíchal - fotografie

12. říjen 2018

„Fotomontáž je pro mne výtvarným vyjadřovacím prostředkem, s jejíž pomocí objevuji svět kolem sebe. Nechávám se vtáhnout do hlubin imaginárního světa, abych z něho vynesl na povrch zaniklé obrazy, pro které se v ubíjejícím hluku dnešních dnů a klipových projektů nedostává místa. Domnívám se, že metoda fotomontáže umožňuje nadreálný podnět nevšední intenzity, že imaginace probouzí v člověku skryté možnosti objevovat v neskutečnu primární, latentní praobrazy a že je pomáhá proměňovat v nové významové skutečnosti.“    (Jan Šplíchal)