Soutěž se ZOO
Aktuality z knihovny

Soutěž se ZOO

Oddělení pro děti a mládež - do listopadu 2024 přijďte do knihovny alespoň 12x a pokaždé si půjte knihu o přírodě. Následující rok Vás odměníme volnou vstupenkou do ZOO a botanické zahrady v Plzni.
Platí pro děti a mládež od 0 - 18 let.