6. 10. 2022 ZŠ TGM 3.A_Pověsti
Fotogalerie

6. 10. 2022 ZŠ TGM 3.A_Pověsti

Žáci třetí třídy z "Masaryčky" přišli do knihovny za pověstí. Seznámili se s hlavními rysy tohoto žánru ústní lidové slovesnosti, připomněli si nejznámější pověst Sušice a sami si jednu pověst O rabské hladomorně prožili. Děti se vrátily do doby středověké a ve skupinách samy vymýšlely pokračování pověsti. Svou verzi představily ostatním formou krátkých scének.