12.12.20233 Velký vánoční večírek
Fotogalerie

12.12.20233 Velký vánoční večírek

Velká podzimní literární soutěž skončila. Děti rozděleny do tří kategorií dle věku plnily pět úkolů ve čtrnáctidenních intervalech od 25. září do 1. prosince. Motivací a odměnou za jejich píli je účast na Velkém vánočním večírku s překvapením. Letos se konal 12. prosince. V jindy poklidné knihovně se řádilo od 15 do 18 hodin. Děti si užily karaoke, vyráběly a malovaly vlastní motivy na placky na spínací špendlík, hrály společenské hry a samozřejmě nechybělo i občerstvení. Navíc měli všichni radost z připravených odměn v podobě dárků od našich sponzorů i naší knihovny. Nálada byla opravdu veselá. Spokojenost a radost všech přítomných je tou největší odměnou pro nás, knihovnice. Mnohokrát děkujeme sponzorům - Městu Sušici a Sušickému kulturnímu centru SIRKUS za dary, které udělaly dětem velkou radost, Pekařství Karla Rendla a Pekárně a cukrárně CUPEKO za pohoštění, Středisku volného času - Káčku za možnost vyrábět si placky na spínací špendlík.