9. 6. 2021 ZŠ Lerchova 1.B, Pasování na Rytíře slova
Fotogalerie

9. 6. 2021 ZŠ Lerchova 1.B, Pasování na Rytíře slova

KRÁLOVNA PASOVALA NA RYTÍŘE SLOVA ŽÁKY PRVNÍCH A DRUHÝCH TŘÍD ZŠ LERCHOVA

Koncem školního roku navštěvují knihovnu žáci sušických prvních tříd. Žáčci, kteří se již naučili číst a psát. Jelikož se loňští prvňáci do knihovny nedostali, přidali se k letošním prvním třídám a přišli se do knihovny ucházet o titul Rytíře slova v opravdu hojném počtu. V den D se knihovna promění v rytířský sál, velkým překvapením je přítomnost knihovní královny a nechybí ani neposlušný, vtipný a hladový knihovní informující dobrý duch KIDD. Děti prochází zkouškou ze čtení i psaní. Královna a KIDD posuzují, zda jsou začínající čtenáři hodni řádu Rytíře slova, jestli se opravdu naučily číst všechna písmenka a umí je napsat nejen tiskace, ale i psace.  Tím ovšem jejich příprava na pasování nekončí. Nedílnou součástí příprav budoucího rytíře je složení slibu, ve kterém se zavazují naplňovat svá poslání, a to formou ochrany knih a projevením úcty k nim. Ani to pro nadšené čtenáře nebyl žádný problém. Poté nastal čas, kdy za zvuku fanfár, hrdě a s hlavou vztyčenou, přistupovali adepti, jeden po druhém, ke královně, která je lehkým úderem svého meče na levé rameno povýšila do řádu rytířského. Z mladého čtenáře se stal Rytíř slova. Všechna čest. Jako motivaci a odměnu dostali rytíři knížku a také možnost přihlášení se do knihovny na jeden rok zdarma. Samozřejmě rytíři nezapomněli poděkovat paním učitelkám, které je celý rok na tuto zkoušku pilně a svědomitě připravovaly. Lerchovští rytíři opustili knihovnu a královna i KIDD se už těší na děti ze ZŠ T.G. Masaryka.