6.3.2024 ZŠ Komenského, 4.E: Pověsti
Fotogalerie

6.3.2024 ZŠ Komenského, 4.E: Pověsti

S žáky čtvrté třídy ZŠ Komenského jsme si povídali o pověstech. Jaký je rozdíl mezi pohádkou a pověstí, jaké jsou hlavní rysy pověsti a také jaké pověsti z našeho regionu byly vydány a nabízí je naše knihovna. Jednu pověst si děti prožily vstupem do vyprávění o rábské hladomorně.