18.3.2024 Přednáška: O restaurování sakrálních památek na Šumavě
Fotogalerie

18.3.2024 Přednáška: O restaurování sakrálních památek na Šumavě

S velkým zájmem ze strany čtenářů se setkala přednáška Stanislava Schneedorfa o restaurování křížků na Šumavě, která proběhla v Městské knihovně v Sušici 18.3.2024.

Stanislav Schneedorf je autorem knihy Příběhy šumavských křížků ze zaniklých osad na českobavorském pomezí, kterou si můžete v knihovně vypůjčit.

Od roku 1989 dosud sám zrestauroval 90 křížků, jež symbolicky označují místa spojená s radostnými i smutnými událostmi, poděkováním za záchranu zdraví, života nebo majetku a připomenutím pokory v životě.