2. 12. 2022 Kiddův čtenářský klubík
Fotogalerie

2. 12. 2022 Kiddův čtenářský klubík

Dvou a tříleté děti byly parťáky čertice Vydrbíny. Nejdříve si vyrobily čertí růžky, pak pomohli splnit úkoly, které musela Vydrbína splnit, než se vrátí samotný vládce pekel... Děti pomáhaly uklízet a vařit povidlové ohniváky a po příchodu Lucifera ho samy nakrmily...Příští klubik, tentokrát v duchu andělském, se koná 6.1.2023.