1. 6. 2021 ZŠ Lerchova 2.A, Pasování na Rytíře slova
Fotogalerie

1. 6. 2021 ZŠ Lerchova 2.A, Pasování na Rytíře slova

Titul Rytíř slova s ročním zpožděním...

Letošní druháčkové se konečně dočkali tradičního Pasování prvňáčků na Rytíře slova. Sice s ročním zpožděním, zato s velkou suverenitou, zvládli všechny úkoly, jejichž splění je podmínkou pro získání titulu RYTÍŘ SLOVA. Knihovna se proměnila v rytířský sál, z dlouhého spánu se probudila naše knihovní královna a nechyběl ani náš milý, neposlušný a hladový knihovní informující dobrý duch KIDD. A jak takový ceremoniál probíhá? Děti prochází zkouškou ze čtení i psaní. Královna a KIDD posuzují, zda jsou začínající čtenáři hodni řádu Rytíře slova. Nedílnou součástí příprav budoucího rytíře je složení slibu, ve kterém se zavazují chránit a ctít knihy. Pro šikovné druháčky to nebyl žádný problém. Poté nastal čas, kdy za zvuku fanfár, hrdě a s hlavou vztyčenou, přistupovali adepti, jeden po druhém, ke královně, která je lehkým úderem svého meče na levé rameno povýšila do řádu rytířského. Z mladého čtenáře se stal Rytíř slova. Všechna čest. Jako motivaci a odměnu dostali rytíři knížku a také možnost přihlášení se do knihovny na jeden rok zdarma. Samozřejmě rytíři nezapomněli poděkovat paním učitelkám, které je celý rok na tuto zkoušku pilně a svědomitě připravovaly. Královna se vrátila ke svým vladařským povinnostem, KIDD si ustlal v archivu, rytířský sál zmizel…  Je tu opět knihovna, která přeje všem hrdým rytířům pěkné zážitky s knihami, a ať se kniha stane jejich kamarádem na celý život. Všichni, jež se zúčastnili pasování, totiž ví, že KDO HODNĚ ČTE, HODNĚ VÍ.