4. 2. 2020 - ZŠ Lerchova, 4.A Pověsti
Fotogalerie

4. 2. 2020 - ZŠ Lerchova, 4.A Pověsti

Žáci čtvrtých tříd přišli do knihovny za pověstí. Seznámili se s hlavními rysy tohoto žánru ústní lidové slovesnosti, připomněli si nejznámější pověst Sušice a sami si jednu pověst – O rabské hladomorně prožili. Děti se vrátili do doby středověké a ve skupinách samy vymýšlely pokračování pověsti. Sehrály pro ostatní skupiny scénky nebo svou vlastní verzi pověsti vyprávěly. Velká pochvala patří všem dětem – hercům, kteří si opravdu za své výkony zaslouží velký potlesk.