19. 5. 2022 ZŠ TGM, 4.A_Pověsti
Fotogalerie

19. 5. 2022 ZŠ TGM, 4.A_Pověsti

Žáci čtvrtých tříd přišli do knihovny za pověstí. Seznámili se s hlavními rysy tohoto žánru ústní lidové slovesnosti, připomněli si nejznámější pověst Sušice a sami si jednu pověst – O rabské hladomorně prožili. Děti se vrátily do doby středověké a ve skupinách samy vymýšlely pokračování pověsti. Svou verzi představily ostatním formou krátkých scének.