Poslední noc Mistra Jana - SušDivOch
Divadlo
zář
10

Poslední noc Mistra Jana - SušDivOch

10. září 2021
20:00

Drama zápasu o Pravdu a poslední noc mistra Jana Husa v Kostnici je poselstvím i dnešnímu člověku v naší nelehké době. Je příležitostí k zamyšlení nad vlastním životem a smyslem lidského bytí. 

Hra byla napsána k významnému výročí našich ději (1415 - 2015) a to podle listů J. Husa přátelům, psaných z vězení.

Přejeme divákům hluboký kulturní zážitek

Milí a vzácní diváci a příznivci kulturního dění v našem městě. Přežili jsme dlouhý půst bez duševní stravy a těšíme se již všichni na setkání před i za oponou.

Sušický divadelní spolek „Sušdivoch“ nelenil a připravil na měsíc září dvě představení. Předně v premiéře novou hru „Noc poslední mistra Jana“ a to v pátek 10. září od 20 hodin v kině Sušice. Autorem je divadelník a režizér v jedné osobě. Jedná se o historické drama zachycující zápas o poznanou pravdu a zároveň těžké chvíle i pokušení poslední noci mistra Jana Husa

v Kostnici.

Hra je zároveň poselstvím dnešnímu člověku v naší nelehké době. Je též příležitostí k zamyšlení nad vlastním životem a smyslem lidského bytí vůbec. Tato hra byla původně napsána k významnému výročí našich dějin (1415-2015) a to podle listů z Kostnice, kde byl Hus držen ve vězení od listopadu 1414 až do slyšení před koncilem a rozsudku nad ním v červnu 1415. Během celého dramatu k nám promlouvá mistr Jan (Ed Lískovec)

s naléhavostí a vášnivým zaujetím pro pravdu a hodnoty, bez nichž by byl lidský život plochý a prázdný. Dopisy vězně svědomí přátelům jsou silně citově zabarvené a slova mistra Jana jsou i přes staletí pro nás stále živým odkazem.

Hru provází sbor choralistů „Paddy´s Bangers“, kteří zpěvem chorálů navazují dobovou atmosféru. Drama „Poslední noc“ můžete shlédnout i za měsíc a to 8. října opět ve 20 hodin v sušickém kině.

 

Ochotnický soubor „Sušdivoch“ připravil na konec září i svou zdařilou francouzskou komedii „Lázeň perlivá“, která měla velký divácký ohlas a tak pro velký úspěch ji budeme znovu uvádět „na prknech, která znamenají svět“ ve dnech 24. září a pak 1. října vždy v pátek ve 20 hodin v kinosále. Těšíme se na vaši návštěvu a přejeme hluboký kulturní zážitek.

                                                                                        Mgr. Václav Diviš