XI. ročník Vánočního splouvání Otavy bude!
Ostatní
pro
26

XI. ročník Vánočního splouvání Otavy bude!

26. prosinec 2021
10:45

Tradice vánočního splouvání Otavy s kytarovým virtuosem Lubomírem Brabcem pokračuje.

Letos oficiálně XI. ročník akce  se odehraje, stejně jako v předchozích letech, v den svátečního svatoštěpánského hodování– tedy 26. prosince
2021. Nemění se ani trasa: sraz a start je v Sušici  u Otavy, naproti bývalému PDA, v době 10:45-11:00 hodin. Cílem je dojet v co nejlepším
stavu a náladě (na času nezáleží) do Čepic, ke kamennému mostu, a po holdu svatému Janu Nepomuckému, který z mostu shlíží a nad bezpečím
vodáků bdí, vystoupit na pevný břeh. Odvážlivci a nadšenci mohou pokračovat dle svých schopností, možností a zkušeností po proudu dál,
jak je libo...

Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci žádáme všechny účastníky  o dodržování platných zásad pro bezpečný pohyb na suchu i ve vodě.

Přejeme všem klidný advent, pevné zdraví a těšíme se na viděnou a na splouvanou!
-tz,as-