Výstava: Obrázky v knihovně
Knihovna
bře
1

Výstava: Obrázky v knihovně

1. březen 2024
08:00

v prostorách chodby knihovny

kresby žáků výtvarné přípravky ZUŠ v Sušici jako reakce na čtený text a animovaný film