Inzerce v SN

Kontakt:

Ing. Eduard Lískovec

Email: liskovec@kulturasusice.cz

Tel.: 376 555 070

Parametry podkladů pro Sušické noviny

Nekvalitní podklady jako např. kopie z rozmnožovacích strojů, faxy, tisky z barevných tiskáren, rastrové fotografie nebo fotografie na velvetovém papíře nebudou přijaty.

texty - normovaný rukopis
fotografie - černobílé nebo barevné originály, max. formát A3, 
loga - barevná a černobílá vektorová grafika (viz datové formáty)
perokresby - papír do formátu A4, barvy uvedené v systémech CMYK nebo Pantone (pouze originál kresby nebo profesionální tisky)
kopie rastrových předloh (noviny a časopisy) - podle kvality bude kopie 2× až 8× zmenšena.

Datové podklady

Texty (bez vložených obrázků!):
Zvláštní formátování a fonty textu nebudou zachovány, budou upraveny podle potřeby.

formát txt nebo asc (kódování PC Latin II [852] nebo ISO Latin II [8859-2] nebo Windows [1250])
formát rtf
formát doc (MS Word)
formát OpenDocument

Tabulky a grafika:

formát eps (ve skutečné velikosti - fonty je nutno převést do křivek)
formát xls (MS Excel)
vektorová grafikavektorová loga, kresby, technické výkresy, kompletně zlomené inzeráty; použité fonty je nutno rozebrat do křivek!
kompletní inzerci lze předávat ve formátu pdf; v takovém případě inzerent zodpovídá nejen za obsah, ale za kvalitu tisku
formát psd (Adobe Photoshop)
formát jpg (nejlepší kvalita)
formát tif (bez komprese, komprese LZW)
perovky a černobílá 600 dpi
barva a stupně šedé 300 dpi
rastrová grafika minimální rozlišení při 100% velikosti
formát eps obsahující vektorová data
formát cdr (CorelDRAW 3-X5)
formát ai (Adobe Ilustrator)
předávání dat


Přenosová média a komprimace:
použité fonty je nutno rozebrat do křivek!
arj, případně další obvyklé formáty
rar
zip
e-mail
CD(DVD)-ROM (ražené, vypalované), CD(DVD)-RW

Velikost inzerce
inzerce může být jen v pevných šířkách

1 sloupec                           42 mm
2 sloupce                           87 mm
3 sloupce                           132 mm
4 sloupce                           177 mm
5 sloupců                           222 mm
6 sloupců (celá šířka)          267 mm


výška musí být předem dohodnuta

1/4 strany                          90 mm
1/2 strany                          187 mm
celá strana                         379 mm

Termíny vydání Sušických novin 2021

(v závorce jsou uzávěrky – vždy ve 12:00 hod.)

 

Č. 1 – (7. 1.)          15. 1.

Č. 2 – (21. 1.)        29. 1.

Č. 3 – (4. 2.)          12. 2.

Č. 4 – (18. 2.)        26. 2.

Č. 5 – (4. 3.)          12. 3.

Č. 6 – (18. 3.)        26. 3.

Č. 7 – (1. 4.)          9. 4.

Č. 8 – (15. 4.)        23. 4.

Č. 9 – (29. 4.)        7. 5.

Č. 10 – (13. 5.)      21 5.

Č. 11 – (27. 5.)      4. 6.

Č. 12 – (10. 6.)      18. 6.

Č. 13 – (24. 6.)      2. 7.

 

Č. 14 – (19. 8.)      27. 8.

Č. 15 – (2. 9.)        10. 9.

Č. 16 – (16. 9.)      24. 9.

Č. 17 – (30. 9.)      8. 10.

Č. 18 – (14. 10.)    22. 10.

Č. 19 – (28. 10.)    5. 11.

Č. 20 – (11. 11.)    19. 11.

Č. 21 – (25. 11.)    3. 12.

Č. 22 – (9. 12.)      17. 12.

 


Ceník inzerce

13 Kč/cm2 + 21% DPH

 


 

Ceny jsou uvedeny včetně DPH 21%.


Objednáte-li si u nás trvalou inzerci, bude se na každé třetí a další vydání vašeho inzerátu vztahovat trvalá sleva 20 %