Slavnostní koncert - MLP - komorní orchestr
Hudba
Črv
19

Slavnostní koncert - MLP - komorní orchestr

kostel sv. Mikuláše v Kašperských Horách • neděle 19. července 2020, 18 hodin

Zazní skladby od autorů: 

J.S. Bach

A. Vivaldi

F.J. Seger

Sólisté:

Václav Hudeček

Vladimír Roubal

Eduard Šístek

Cena vstupenky: 250 Kč