Porciunkulová slavnost u kapucínů
Ostatní
srp
2

Porciunkulová slavnost u kapucínů

Na pondělí 2. srpna 2021 připadá slavnost Panny Marie Andělské z Porciunkule. Můžete přijít na bohoslužbu v 9, v 11 nebo v 18 h. První mše sv. tedy začíná v 9 h, povede ji P. Jan Kulhánek, sušický kaplan. Liturgii doprovodí místní varhaníci.

Slavnostní mši sv. v 11 h bude celebrovat P. Marek Bonaventura Hric. Liturgii doprovodí členky souboru Ensemble 1631: za varhany usedne Alena Maršíková, na zobcovou flétnu zahraje Lucie Vocelová. Po skončení bohoslužby zazní v jejich podání další skladby.

Večerní mši svaté v 18 h bude předsedat br. Petr Petřivalský OFMCap. Hudební doprovod bohoslužby, podobně jako loni, obstará chválová kapela společenství Jozue.

Po ranní i po hlavní mši sv. bude nachystané pohoštění pro poutníky a poutnice.

Porciunkule znamená "údělíček", "podílek", tedy jde o kousek země, který sv. František dostal od bratří benediktinů, na něm opravil kapli zasvěcenou Panně Marii. Toto místo se stalo kolébkou Řádu menších bratří. Pro tuto kapli světec z Assisi na papeži vyprosil, aby zde 2. srpna poutníci mohli získat plnomocné odpustky. A třebaže se odpustková praxe církve proměnila, je tato slavnost také oslavou Božího milosrdenství a velkorysého odpuštění. A ještě jednu událost můžeme přidat: bratři kapucíni českomoravské provincie uctívají jako svou patronku právě Pannu Marii Andělskou z Porciunkule a jí je též zasvěcen první řádový kostel na našem území.