Noční prohlídky na hradě Kašperk
Ostatní
srp
19

Noční prohlídky na hradě Kašperk

19. srpen 2021
20:30
I letos se podíváme na některý z méně známých příběhů z dávné historie hradu Kašperk. Tentokrát se ocitáme v roce 1553, kdy panuje značně napjatá situace mezi měšťany v Kašperských Horách a hradem Kašperk, jenž od dob císaře Karla stojí majestátně na kopci nad městem.
V čele hradu a jeho přilehlého panství svévolně kuje pikle hradní hejtman Kašpar Eichenhorn, což se nelíbí právě kašperskohorským konšelům. S nadějí čekají na příjezd nového zástavního držitele hradu, cizince Ludvíka z Tovaru. Jenže ten nečekaně umírá, a správy se dočasně ujímá jeho paní, vdova Zuzana Tovarová. Obstojí sama proti všem nástrahám, v nelehké době 16. století, kdy dávná hornická sláva slábne, obchod na stezkách stagnuje, a šumavští jsou nuceni hledat nové zdroje obživy?
 
Začátky pro děti od 20.30 a 21.00 hod.,

pro dospělé od 21.30, 22.00, 22.30 a 23.00.

Rezervace předem nezbytná na info@kasperk.cz

Námět: Písemné prameny k dějinám hradu Kašperk

Hrají: Soudobá hradní posádka + Skupina přátel historie a šermu Gabreta

Divadelní prohlídky na motivy skutečného příběhu z historie královského hradu Kašperk.

Rezervace předem nezbytná na info@kasperk.cz