NOC KOSTELŮ 2021
Ostatní
kvě
28

NOC KOSTELŮ 2021

28. květen 2021
17:00

Kostel sv. Václava

17:30         • Růženec
18:00         • Mše svatá
19:00         • 75 let Zhůří pod Javornou

                   Úvodní slovo k výstavě fotografií – Vladimír Černý
19:30         • Prohlídka kostela

                   Možnost duchovního rozhovoru Cesta světla

21:00         • Zakončení – požehnání městu

Kostel Nanebevzetí Panny Marie

19:00         • Prohlídka kostela, ztišení, možnost zapálení svíčky za oběti pandemie
20:00         • Mše svatá (Requiem v podání chrámového sboru)

21:00         • Zakončení – modlitba za ukončení pandemie

Kaple Anděla strážce

17:00         • Program pro děti
18:00         • Chvály

19:00         • Ti, kdo zapalují srdce

                   Připomínka kněží, kteří působili na Sušicku, formou výstavy fotografií(výstava bude přístupná do konce září)
20:00         • Ochutnávka mešních vín

21:00         • Zakončení – modlitba za město

Kostel sv. Felixe

18:00 | 21:00   • Komentované prohlídky kostela, možnost rozhovoru

19:00               • Jak se dostat ze závislosti? Jak vyjít ze tmy do světla?

                         Komunita Cenacolo – představení komunity

                          Přednáška, nabídka zkušeností, film, svědectví, dotazy

22:00               • Zakončení večera – požehnání městu