Noc kostelů
Ostatní
čer
12

Noc kostelů

12. červen 2020
17:00

Učinil jsi měsíc k určování času… Přivádíš tmu, NOC se snese… Slunce vychází a člověk vyjde za svou prací.

Kostel sv. Václava

17:30 - Růženec
18:00 - Mše svatá (komentovaná)
19:00 - Prohlídka kostela, možnost duchovního rozhovoru
20:00 - Koncert – pěvecký spolek Prácheň

          - Svatováclavský chorál

21:00 - Prohlídka kostela, možnost duchovního rozhovoru
22:00 - Zakončení

Kaple Anděla strážce

17:00 - Koncert – ZUŠ Sušice
17:30 - Sušice za časů morových

            Přednáška – PhDr. Jan Lhoták, Ph.D.
18:30 - Prohlídka kaple
20:00 - Zakončení

Kostel sv. Felixe

18:00 - Zničená a zapomenutá místa znovu ožívají v dokumentární barevné fotografii

            Úvodní slovo k výstavě fotografií – Vladimír Černý
19:00 - Příběh obnovy oltáře Panny Marie Sušické očima restaurátora

            Přednáška – MgA. Jindřich Šlechta

20:00 | 21:00 - Komentované prohlídky kostela, možnost rozhovoru

22:00 - Zakončení večera: požehnání městu

Modlitebna Církve bratrské

20:00 - Duchovní historie českého národa

            Přednáška – David Rafael
21:00 - Pásmo hudby, chval a modliteb