Historie knihovny
Historie knihovny

Historie knihovny

Základ k obecní knihovně v Sušici položil pan J. A. Gabriel, spisovatel a národovec, již roku 1843, kdy byla z jeho popudu založena knihovna obecné školy. První veřejná čítárna pak vznikla v roce 1883 a působila ve městě společně s celou řadou spolkových knihoven. V roce 1914, po jejich sloučení, vznikla veřejná knihovna, jejíž udržování převzala obec a jíž byl dán název „Lidová knihovna a čítárna Husova“. Když vyšel v roce 1919 zákon o veřejných knihovnách, čítala sušická knihovna již 1639 svazků v hodnotě asi 40 000 korun.

V dalších letech prošla knihovna velmi pestrým vývojem. Jen historie jejího stěhování by vydala na samostatný článek. Smutnou kapitolou jsou její osudy za 2. světové války. Byla zachována jen díky mimořádnému úsilí zasloužilého učitele, básníka a dlouholetého knihovníka Jana Jáši. Díky jeho obětavosti a osobní statečnosti přečkal knižní fond toto období, uchovaly se cenné české tisky a knihovna mohla ihned po válce začít opět sloužit veřejnosti.

Ani v dalším období se ale nevyhnula několikerému stěhování – až v roce 1992 zakotvila v budově bývalé nemocnice v ulici Na Vršku.

Zřizovatelem Městské knihovny bylo nejprve Město Sušice, v období 1978–1991 Okresní knihovna v Klatovech, pak opět Město Sušice a od roku 1993 je provozovatelem knihovny Městské kulturní středisko v Sušici. V roce 2002 byla Městská knihovna pověřena výkonem regionální funkce pro oblast Sušicka.

Činnost knihovny prošla dlouhým vývojem jako knihovna sama a dnes je moderním pracovištěm, poskytujícím své služby ve třech odděleních s plně automatizovaným provozem, veřejně přístupným internetem a bohatým knihovním fondem.

V roce 2013 knihovna dostala nové prostory v budově Komunitního centra.