Regionální služby

Městská knihovna Sušice se v roce 2002 stala knihovnou pověřenou výkonem regionálních funkcí pro oblast Sušice dle zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon). Na základě uzavřených smluv se zřizovateli knihoven tohoto regionu zajišťuje metodické oddělení MěK Sušice bezplatně tyto služby:

> poradenskou a konzultační činnost, metodické návštěvy

> zpracování statistických výkazů za region

> vzdělávání knihovníků – semináře, porady, školení

> tvorba výměnných knihovních fondů, jejich cirkulace a distribuce

> pomoc při revizi a aktualizaci knihovních fondů

> poskytování knihovnických tiskopisů

> servis automatizovaného knihovního systému

PRO KNIHOVNY

Region Sušice v současné době zahrnuje čtyři profesionální knihovny a 22 neprofesionálních knihoven s dobrovolnými knihovníky.

Profesionální knihovny

Hartmanice

Kašperské Hory

Velhartice

Žichovice

Neprofesionální knihovny

Bílenice

Budětice

Bukovník

Čimice

Dlouhá Ves

Dobršín

Dražovice

Hlavňovice

Hrádek

Chmelná

Nezamyslice

Nezdice na Šumavě

Ostružno
Petrovice u Sušice
Podmokly
Rabí
Rejštejn

Rozsedly
Soběšice
Srní
Strašín
Žihobce