PROGRAMY pro děti a mládež

Mateřská školka

SEZNÁMENÍ S KNIHOVNOU (1 - 1,5hod.)

- výletním expresem se děti seznámí s knihovnou a také s uprchlými hrdiny z dětských knih.

Cílem akce je seznámit děti s knihovnou a vzbudit zájem o ní, o knížky a četbu.

Základní škola - 1. stupeň

1. třída

HRAVÁ ABECEDA (1,5hod.)

- vyrazíme do země Abeceda, kde si pohrajeme s písmenky, slabikami a slovy

Cílem akce je procvičit s dětmi písmenka, která se již naučily a připravit je na Pasování na Rytíře slova.

1. třída

PASOVÁNÍ NA RYTÍŘE SLOVA (1hod.)

- zkouška ze čtení a psaní, složení rytířského slibu, pasování na Rytíře slova, dárek - poukázka na registraci do knihovny na rok zdarma a knížka pro prvňáčka

Cílem akce je odměnit děti za jejich celoroční píli při učení se číst.

2. třída

KAMARÁDI (1hod.)

- povídání o dobrých a špatných vlastnostech člověka a také jak se vypořádat s "kamarádem Kazisvětem";

Cílem akce je připomenout dětem, jak důležité je mít kamarády. Jak se máme chovat a naopak čeho se musíme vyvarovat, abychom kamarády měli.

2. třída

ČTVERO ROČNÍCH OBDOBÍ (1,5hod.)

Jaro, léto, podzim, zima a vše, co se k danému období váže – příroda, svátky, sport, zábava...

Cílem akce je seznámit děti s neustále se opakujícím koloběhem ročních období a jejich typickými znaky.

 

3. třída

PITVA KNIHY (1,5hod.)

- návštěva světoznámé patoložky, která v interaktivní přednášce seznamuje děti s tělem i duší knihy a příčinami jejího úmrtí

Cílem akce je seznámit děti s knihou, jejími náležitostmi a naučit děti, jak se správně ke knize chovat.

3. třída

KUBA NECHCE PROHRÁVAT (1,5hod.)

- představení spisovatelky Petry Braunové a jejich knih pro děti; práce s knihou – prožijeme si příběh Kuby z 3.A

Cílem akce je přivézt děti ke čtenářství prostřednictvím vlastního prožitku při interaktivním čtení knihy Kuba nechce prohrávat.

 

4. třída

REGIONÁLNÍ POVĚSTI (1,5hod.)

- prožití jedné z regionální pověstí, děti se samy podílejí na dějové lince příběhu

Cílem akce je seznámit děti s pověstí jako útvarem lidové slovesnosti a vzbudit zájem o pověsti regionální.

4. třída

KOMIKS - Čtyřlístek (1,5hod.)

- co je to deváté umění – komiks + komiksová dílna

Cílem akce je představit literární útvar komiks a hravou formou se blíže seznámit s českým fenoménem tohoto umění.

5. třída

INFORMACE, ENCYKLOPEDIE (1,5hod.)

- co jsou to informace, kde je získat a jak s nimi zacházet

- práce s encyklopediemi

 Cílem akce je poučit děti jak nakládat s informacemi a jak pracovat s encyklopediemi

5. třída

LITERÁRNÍ ŽÁNRY (1,5hod.)

- co je to liter. žánr, bližší seznámení se 6ti  žánry a vlastní tvorba textu k zadanému žánru.

Cílem akce je seznámit děti s pojmem literární žánr a několik si jich představit.

 

Základní škola 2. stupeň + osmileté gymnásium - ročník 1.-4.

6. třída

JAK SE DĚLÁ KNIHA (1,5hod.)

- život knihy od námětu až k tiskárně

Cílem akce seznámit děti s procesem vzniku knihy a s profesemi, které se na něm podílejí.

6. třída

CESTA KNIHY KE ČTENÁŘI (1,5hod.)

- podle čeho si vybíráme knihu; co je to marketing, PR a reklama.

Cílem akce je nahlédnout pod pokličku reklamy, PR a marketingu.

7. třída

RČENÍ, PŘÍSLOVÍ, POŘEKADLA A PRANOSTIKY (1,5hod.)
Cílem akce je děti seznámit s výše uvedenými výrazy a naučit je tyto útvary používat.

7. třída

NOVINÁŘI, REPORTÉŘI (1hod.)

- hravou formou získávání a předávání informací o jednotlivých knižních titulech a jejich autorovi

Cílem akce je naučit děti získávat i předávat informace o knihách a autorech.

8. třída

KNIHOVNA ZNÁMÁ A NEZNÁMÁ (1,5hod.)

- co je knihovna, komu slouží, je pro občany našeho města nepostradatelná? Obhájí si děti existenci knihovny u pana starosty? Nejen na tyto otázky budou žáci hledat odpovědi.

Cílem akce je ověření i získání ucelených informací o službách sušické  knihovny s důrazem na její nepostradatelnost.

 

8. třída

KATALOG - VYHLEDÁVÁNÍ (1,5hod.)

- seznámení s online katalogem naší knihovny

Cílem akce je naučit děti vyhledávat knihy v našem online katalogu a orientovat se v knihovně.

9. třída

KOMIKS (1,5hod.)

- komiks a jeho historie

- komiksová dílna

Cílem akce je představit komiks jako atraktivní umělecké médium a prostředek k podpoře čtenářství a rozvoje vizuální gramotnosti.

 

9. třída

LITERÁRNÍ DRUHY A ŽÁNRY (1,5hod.)

- co je to genologie, lyrika, epika, drama, literární žánry od A do Z

Cílem akce je představit všechny literární druhy i žánry.

Základní škola - vícetřídky

1.-5. TŘÍDA3.-5. TŘÍDA

SEZNÁMENÍ S KNIHOVNOU (1,5hod.)

- knihovnický expres vyveze děti na poznávací cestu naší knihovnou

Cílem akce je seznámit děti s knihovnou a vzbudit zájem o knihy.

REGIONÁLNÍ POVĚSTI(1,5hod.)

- prožití jedné regionální pověsti, děti se samy podílejí na dějové lince příběhu

Cílem akce je seznámit děti s pověstí jako útvarem lidové slovesnosti a vzbudit zájem o pověsti regionální.

JSME KAMARÁDI(1,5hod.)

- jak se pozná dobrý a špatný kamarád, jaké má vlastnosti a jak bych se měl chovat já, abych měl dobré kamarády

Cílem akce je připomenout dětem, jak důležité je mít kamarády. Jak se máme chovat a naopak čeho se musíme vyvarovat, abychom kamarády měli.

KOMIKS - Čtyřlístek(1,5hod.)

- co je to deváté umění – komiks + komiksová dílna

Cílem akce je seznámit děti s komiksem a hravou formou představit český fenomén tohoto umění.

KUBA NECHCE PROHRÁVAT (1,5hod.)

- představení spisovatelky Petry Braunové            a jejích knih pro děti; práce s knihou – prožijeme si příběh Kuby z 3.A

Cílem akce je přivézt děti ke čtenářství prostřednictvím vlastního prožitku při interaktivním čtení knihy Kuba nechce prohrávat.

INFORMACE, ENCYKLOPEDIE (1,5hod.)

- co jsou to informace, kde je získat a jak s nimi zacházet

- práce s encyklopediemi

 Cílem akce je poučit děti jak nakládat s informacemi a jak pracovat s encyklopediemi.

6.-9. TŘÍDA

JAK SE DĚLÁ KNIHA (1,5hod.)

- život knihy od námětu až k tiskárně

Cílem akce seznámit děti s procesem vzniku knihy a s profesemi, které se na něm podílejí.

CESTA KNIHY KE ČTENÁŘI (1,5hod.)

- podle čeho si vybíráme knihu; co je to marketing, PR a reklama.

Cílem akce je nahlédnout pod pokličku reklamy, PR a marketingu.

KNIHY A KNIHOVNA (1,5hod.)

- co je to kniha? Povídání o literárních žánrech, o knihovně a jejím uspořádání. Samostatné vyhledávání knih a prezentace vybraných titulů.

Cílem akce je děti seznámit s různými literárními žánry a naučit je orientovat se v naší knihovně.

NOVINÁŘI, REPORTÉŘI (1,5hod.)

- hravou formou získávání a předávání informací o jednotlivých knižních titulech a jejich autorovi

Cílem akce je naučit děti získávat i předávat informace o knihách a autorech.

KNIHOVNA ZNÁMÁ A NEZNÁMÁ (1,5hod.)

- co je knihovna, komu slouží, je pro občany našeho města nepostradatelná? Obhájí si děti existenci knihovny u pana starosty? Nejen na tyto otázky budou žáci hledat odpovědi.

Cílem akce je ověření i získání ucelených informací o službách sušické  knihovny s důrazem na její nepostradatelnost.

KATALOG - VYHLEDÁVÁNÍ (1,5hod.)

- seznámení s online katalogem naší knihovny

Cílem akce je naučit děti vyhledávat knihy v našem online katalogu a orientovat se v knihovně.

KOMIKS (1,5hod.)

- komiks a jeho historie

- komiksová dílna

Cílem akce je představit komiks jako atraktivní umělecké médium a prostředek k podpoře čtenářství a rozvoje vizuální gramotnosti.

Dle aktuální pracovní vytíženosti knihovnice lze domluvit i další programy pro MŠ i ZŠ.

Objednání takového programu musí být minimálně měsíc předem.

 

Programy objednávejte u vedoucí knihovny, paní M. Votavové – t. 737 118 282,

e-mail: votavova@kulturasusice.cz