PROGRAMY pro děti a mládež

Mateřská školka

SEZNÁMENÍ S KNIHOVNOU (1 - 1,5hod.)

- povídání o knihovně a knihách, poznávací výlet knihovním vlakovým expresem, hra na pamatováka, hon na uprchlé hrdiny dětských knížek, samostatné prohlížení vybraných knih

Cílem akce je seznámit děti s knihovnou a vzbudit zájem o ní, o knížky a četbu.

Základní škola - 1. stupeň

1. třída

HRAVÁ ABECEDA (1,5hod.)

- cesta knihovním vlakovým expresem do země Abeceda, hry s písmenky, slabikami a slovy, knihovní taneček, samostatné prohlížení vybraných knih

Cílem akce je procvičit s dětmi písmenka, která se již naučily a připravit je na Pasování na Rytíře slova.

1. třída

PASOVÁNÍ NA RYTÍŘE SLOVA (1hod.)

- zkouška ze čtení, složení rytířského slibu, pasování na Rytíře slova, dárek

- poukázka na registraci do knihovny na rok zdarma, knížka

Cílem akce je odměnit děti za jejich celoroční píli při učení se číst.

2. třída

KAZISVĚT (1 - 1,5hod.)

- jak se vypořádat s "kamarádem Kazisvětem" a jak ho naučit slušně se chovat, proloženo hrami a čtením poučné pohádky, samostatné prohlížení vybraných knih

Cílem akce je naučit děti reagovat na rušivé až agresivní chování spolužáků.

3. třída

PITVA KNIHY (1,5hod.)

- návštěva světoznámé patoložky, která v interaktivní přednášce seznamuje děti s tělem i duší knihy a příčinami jejího úmrtí

Cílem akce je seznámit děti s knihou, jejími náležitostmi a naučit děti, jak se správně ke knize chovat.

4. třída

REGIONÁLNÍ POVĚSTI (1,5hod.)

- prožití jedné z regionální pověstí, děti se samy podílejí na dějové lince příběhu

Cílem akce je seznámit děti s pověstí jako útvarem lidové slovesnosti a vzbudit zájem o pověsti regionální.

4. třída

KOMIKS - Čtyřlístek (1,5hod.)

- co je komiks, hry se Čtyřlístkem, výroba loutky, doplňování bublin v komiksu, hra na pamatováka, samostatné prohlížení vybraných komiksů

Cílem akce je představit literární útvar komiks a hravou formou se blíže seznámit s českým fenoménem tohoto umění.

5. třída

INFORMACE, ENCYKLOPEDIE (1,5hod.)

- hry s lidskými smyly na předávání informací, vyhledávání v encyklopediích a prezentace zjištěných informací ostatním dětem, samostatné prohlížení vybraných encyklopedií

Cílem akce je seznámit děti s tím, co je to informace a encyklopedie a naučit je vyhledávat informace v encyklopediích + trénink dětí v prezentaci.

Základní škola 2. stupeň + osmileté gymnásium - ročník 1.-4.

6. třída

JAK SE DĚLÁ KNIHA (1,5hod.)

- krok po kroku jak vzniká knížka od početí - spisovatele, přes jednotlivá oddělení v nakladatelství až po tiskárnu; ve dvou vstupech výroba vlastní knihy

Cílem akce seznámit děti s procesem vzniku knihy.

6. třída

CESTA KNIHY KE ČTENÁŘI (1,5hod.)

- co je marketing, PR a reklama, podle čeho si vybíráme knihu; na závěr ve skupinách výroba reklamního poutače a TV reklamy

Cílem akce je seznámit děti s PR činností se všemi jejími náležitostmi a nástrahami.

7. třída

NOVINÁŘI, REPORTÉŘI (1hod.)

- práce ve dvojicích, hravou formou získávání a předávání informací o jednotlivých knižních titulech a jejich autorovi

Cílem akce je naučit děti získávat i předávat informace o knihách a autorech + trénink dětí v prezentaci.

8. třída

KATALOG - VYHLEDÁVÁNÍ (1,5hod.)

- představení knihovnického internetového katalogu, vyhledávání knih v něm i na regále; práce ve skupinách, luštění kvízů, ale i jejich vytváření pro ostatní skupiny - hravá prezentace zjištěných informací

Cílem akce je naučit děti vyhledávat knihy v našem katalogu a v knihovně + trénink dětí v prezentaci.

9. třída

KNIHOVNA ZNÁMÁ A NEZNÁMÁ (1hod.)

- práce ve skupinách

první část: shromažďování informací o sušické knihovně z vlastní zkušenosti i za pomoci knihovnického webu, prezentace sušické knihovny;

druhá část: vytvoření imaginární knihovny dle potřeb, požadavků i fantazie studentů, prezentace vlastní knihovny

Cílem akce je ověření i získání ucelených informací o službách sušické knihovny a získání studentských představ o "jejich" knihovně snů + trénink dětí v prezentaci.

Čas jednotlivých programů lze upravit na základě domluvy učitele a knihovnice.