Hlasová dílna Adély Slash, Hlasový šálek, KD Sokolovna, Husův sál, vstupné 150,-Kč
18.08.

Hlasová dílna Adély Slash, Hlasový šálek, KD Sokolovna, Husův sál, vstupné 150,-Kč

18. srpen 2023
18:00

Přijdťe si s námi zazpívat, odpočinout si v tónech, zahrát si hlasové hry či zatančit kruhový tanec.

 

Na úvod každé dílny nás provázejí rytmická cvičení, hra na tělo, interakce mezi účastníky ať už pohybová či hlasová. Společně pronikáme do obrazů v písních, do jejich příběhů.Když si dovolíme vnést do písně své pocity, můžeme na okamžik zapomenout na sebekontrolu a stát se postavou v ní, nebo se ocitnout v jiném kraji. A v tomto vzácném okamžiku se píseň stává léčivou...

Cena vstupenky: 150,-Kč

 

 

Adéla Slash

Jsem zpěvačka, skladatelka, hlasová lektorka a muzikoterapeutka. Má práce je založena na pozorování lidského hlasu a jeho možností jak v technikách při zpěvu, tak při vyjádření emocí a nálad v obrazech, které s sebou písně přinášejí.

Díky mému sedmiletému působení v dětském klubu Janíček, mým čtyřem dětem a v neposlední řadě také díky možnosti vyučovat hudební výchovu na základních školách, se mé zkušenosti s hudbou s dětmi neustále prohlubují a obohacují. Jsem pozorovatelem, nadšeným experimentátorem a samozřejmě také sama žákem, abych se mohla posouvat dál.

Projekt se koná za finanční podpory Plzeňského kraje. 

www.turisturaj.cz