DIVADELNÍ PŘEDPLATNÉ 2024/2025
Divadla

DIVADELNÍ PŘEDPLATNÉ 2024/2025

8. červen 2023

Cena předplatného:
• Výrazně nižší ceny oproti běžnému vstupnému – sleva více než 30%
• Držitelé průkazu ZTP sleva 50%
• Trvalé zajištění míst stávajícím předplatitelům
• Předplatné šetří Váš čas a peníze, zbavuje Vás starostí s obstaráváním vstupenek
• Předplatného se netýká úprava cen během sezony
Cena předplatného: I. místa 1600,– Kč (5 titulů á 320,– Kč)
Výhody předplatného:
Informace podává a závazné přihlášky přijímá:
• vyplněnou přihlášku zašlete na výše uvedenou adresu do
28. 6. 2024 po tomto datu není možné dále rezervovat Vaše vybraná místa
• platba převodem: předplatné uhradíte bezhotovostní platbou na účet
divadla – č.ú. 109296095/0300 - do termínu uvedeného na zaslané faktuře.
V případě neuhrazení platby 14 dní před prvním představením sezony bude
Vaše abonentka, zaslaná společně s fakturou, zablokována a stornována.
• platba v hotovosti: Stálá divadelní scéna – Divadelní 148, Klatovy,
Ekonomické oddělení (2. patro) – do termínu uvedeného na zaslané faktuře
– fakturu přineste s sebou
Stálá divadelní scéna Klatovy – propagační oddělení
Telefon: 720 531 095, 773 900 931
Email: propagace@divadloklatovy.cz
Adresa: Divadelní 148, 339 01 Klatovy
Nejjednodušší způsob E-přihláška přímo na:
www.divadlo.klatovynet.cz
Pro stávající předplatitele:
Zakoupenou abonentku nelze měnit či přijímat zpět, abonentka je přenosná,
můžete ji tedy darovat nebo půjčit jiné osobě.
Změna programu vyhrazena!

Noví přispěvatelé si mohou dokoupit své abonomá do konce roku 2024.