Oslava sv. Felixe s novoknězem
Ostatní
kvě
18

Oslava sv. Felixe s novoknězem

18. květen 2022
18:00

Ve středu 18. května 2022 při večerní mši sv. v 18 h uvítáme v sušickém klášterním kostele františkánského novokněze Marka Jana Vilímka. Ten bude hlavním celebrantem slavnosti sv. Felixe z Cantalice, patrona našeho kostela. O hudbu se postará chválová kapela společenství Jozue.

Historické prameny nám prozrazují, že jedním z významných podporovatelů sušických kapucínů byl císař Ferdinand III. Jeho nevlastní matka Eleonora Gonzagová pak stojí za zasvěcením kostela: osobně se účastnila Felixovy beatifikace a věnovala kostelu světcovy ostatky. Felix vstupoval do řádu v obtížné době, po odchodu Bernardina Ochina, a jeho svatý život potvrdil životaschopnost kapucínské reformy. Jde o jeden z důvodů, proč jeho vyobrazení je v řádových kostelích velmi časté.

Přede mší sv., v 17.30 h, začne májová pobožnost. V 18 h na ni naváže slavnostní mše sv., v tento den nebude bohoslužba v nemocniční kapli sv. Anežky České, ani ve farním kostele sv. Václava. Po liturgii o. Marek OFM bude udělovat novokněžské požehnání.

A samozřejmě se velmi těšíme na hudební povzbuzení v podání místní chválové kapely.