XXIV. ročník Evropského festivalu duchovní hudby
Hudba
Kvě
23

XXIV. ročník Evropského festivalu duchovní hudby

23. Květen 2021
20:00

Evropský festival duchovní hudby Šumava-Bayerischer Wald je nesoutěžním setkáním pěveckých sborů, instrumentálních souborů a přátel sborového zpěvu převážně z České republiky a Německa, ale i dalších evropských zemí, založený roku 1997 Spolkem pro vokální a komorní hudbu Laetitia. Od roku 2008 organizaci festivalu zastřešuje Kolegium pro duchovní hudbu Klatovy ve spolupráci s Katholische Pfarrei Bodenmais (D) a spolkem Musikkreis Bayern-Böhmen (D). Festival se koná za podpory Unie českých pěveckých sborů.

Hlavním cílem festivalu je snaha o záchranu středoevropského kulturního dědictví, spočívajícího na křesťanských základech, a oživením jednotlivých kostelů českobavorského pohraničí přispívat k přeshraničnímu setkávání evropských národů a jejich vzájemnému dialogu nejen v oblasti duchovní hudby, ale také ke zvýšení kulturní atraktivity tohoto středoevropského regionu.

Tento nekomerční festival se koná každoročně na přelomu května a června především v lokalitách regionu Šumava-Bayerischer Wald, na české i německé straně hranice zejména na území Plzeňského kraje a v česko-bavorském pohraničí. Tyto pohraniční oblasti jsou pro projekt tohoto mezinárodního evropského festivalu, na němž se setkávají hudebníci z České republiky, Německa, Rakouska, Polska, Maďarska a jiných evropských zemí, obzvláště vhodnou lokalitou.

Třiadvacetiletá festivalová tradice musela být v loňském roce 2020 přerušena díky nepříznivé epidemiologické situaci a kompletně připravený XXIV. festivalový ročník musel být odvolán a přeložen na příští rok. Nelehký rok 2020 ukázal, jak snadno může být dlouhodobě budovaná českoněmecká spolupráce nejen v kulturní oblasti narušena a zkomplikována. Nečekané přerušení těchto kontaktů v uplynulém roce ukázalo, že přeshraniční kulturní a mezilidské kontakty se staly nedílnou součástí života všech lidí v této pohraniční oblasti a jak moc dokázalo nucené přerušení styků ovlivnit vnímání kvality života na obou stranách hranice. Česko-bavorský festival s téměř čtvrtstoletou tradicí své existence začal být vnímán jako významná vzpruha této spolupráce a do jisté míry jako její nadregionální symbol.

Z tohoto důvodu se pořadatelé festivalu rozhodli uskutečnit v roce 2021 jeho odložený XXIV. ročník i za nepříznivých epidemiologických podmínek s využitím moderních technologií. Krom podpory českoněmeckých kulturních styků a spolupráce festival zároveň posílí v těchto nelehkých časech činnost jednotlivých festivalových sborů, jejichž zájem o účast na festivalu v jakékoliv možné formě je poměrně velký.

V letošním roce se koná odložený XXIV. ročník festivalu ve dnech 21. května–13. června 2021. Festival je spolupořádán farností Katholische Pfarrei Bodenmais spolkem Musikkreis Bayern-Böhmen z bavorského Lamu. Významným způsobem se na organizaci podílí Západočeská univerzita v Plzni.

Rádi bychom Vás upozornili zejména na festivalový výstup plánovaný pro Sušici.

 

Jedná se o druhý koncert festivalu nazvaný Setkání sborové tradice a mládí. Vystoupí na něm pražský sbor Byzantion, collegium musicae slavicae Praga věnující se interpretaci nádherné tradiční pravoslavné hudby. Doplní jej skvělý dětský pěvecký sbor Jitro z Hradce Králové. Koncert bude možné shlédnout v neděli 23. května od 20:00 na uvedeném kanále. 

Online událost naleznete na Festivalovém kanále YouTube