Bodywork s Vojtěchem Chládkem
Otevřené dílny

Bodywork s Vojtěchem Chládkem

4. květen 2021

Tento koncept práce s tělem má kořeny v práci W.Reicha, žáka  Z.Freuda, kde popisuje tvorbu emočního krunýře která vzniká už v ranném dětství skrze ukládání emocí do tkání těla které brání životní energii v pohybu. De-armouring jako práce s tělem zažila svůj rozkvět teprve v roce 2010 skrze tantrickou komunitu v USA.Skrze využití práce s dechem,hlasem a dotekem dáváme tělu možnost znovu prožít zablokované emoce vytváříme v těle více prostoru. Zároveň by de-armouring měl být vycvik schopnosti které nám chybí,abychom krunýř nebudovali znovu.( umět říkat ne, umět reagovat kreativně na kritiku, žít v přitomnosti atd) De-armouring je cesta k větší svobodě a autenticitě skrze zranitelnost a upřímnost.