Miroslav Šisler - Autor loga festivalu
Napsali o nás

Miroslav Šisler - Autor loga festivalu

14. červen 2021

 Autorem loga Festivalu Inspirace je výtvarník a pedagog Miroslav Šisler. Pozitivní ohlasy na výtvarné zpracování přišly téměř okamžitě po prvním zveřejnění. Položil jsem Miroslavovi tři otázky.

Vznikl tvůj nápad jak spojit obsah festivalu s obrazovými symboly a barevností spontánně, nebo to byl delší tvůrčí proces?

Na začátku byl určitě záměr vytvořit řekněme logo či příznačnou grafickou značku vystihující charakter tohoto festivalu. Ideou festivalu, tak jak ji chápu, je mimo jiné návrat k určitým duchovním hodnotám světa a nás samotných, spiritualita, vztah k planetě a zdravým způsobům života, k hudbě či nové kreativitě vůbec, to vše  mocněno atmosférou jakési postfakticko-pandemické doby, kdy exponenciála velké změny nabírá zjevné příkrosti. Tisíce let starý symbol propojení temnoty a světla jin - jang se mi už na začátku úvah jevil signifikantní společně se symboly srdce a ležaté osmičky, coby symboly lásky a věčnosti vesmíru. Syntézou těchto motivů vznikl jakýsi motýl – symbol osobní transformace letící ve směru diagonály vzhůru zleva doprava, tedy ve směru pozitivní změny, růstu a naděje. Jako malíř se zabývám účinem barvy řadu let, takže podpora černobílého jin - jang motýlka variabilním barevným pozadím mi přišla apriori samozřejmým řešením.

 Jak je složité spojit prvoplánový efekt plakátu, který má zaujmout na první pohled, s významově složitější a hlubší symbolikou, která vyžaduje delší zamyšlení?

Někdy to může být věru problém, nicméně v tomto případě jsem pracoval s úžasnou proporcí a symbolikou jin - jangu, který je v obecném povědomí spojován s východními filozofiemi. Princip jin - jangu tedy uvozuje hlubší podstaty záměrů festivalu, motýlek pak vzletnost a proměnu, barvě přísluší invence a kýžená inspirace. Snahou bylo docílit určité pozitivní hravosti v celkovém vyznění plakátu.

Celkovou podobu plakátu včetně typografie pak zpracovala grafička Eva Nekvasilová a připomenu také významnou spoluúčast všech z našeho organizačního týmu.

Na festivalu budeš mít výtvarnou dílnu s možností skupinové práce na velkoplošných malbách inspirovaných autentickým zvukem (hudbou) festivalu. Mohl bys to prosím přiblížit?

Ambient a hudební produkce festivalu bude určitě zajímavým tématem a podnětem k výtvarnému vyjádření. Zúčastněná hudební uskupení nabídnou plejádu pocitů z harmonie a rytmů. Výtvarná dílna bude pokusem zachytit autentickou hudební krajinu, která bude sestávat z výtvarných projevů jednotlivců ale i na místě tvořených skupinek účastníků, kteří budou moci používat široké stopy štětců, zrovna tak budou možnosti nanášet barvu litím, kapáním, otiskem, nástřikem apod.. Pomalované pásy textilií pak budou dekorovat třeba jednotlivé hudební scény respektive areál festivalu.

                                                                                              

                                                                                                                                                                JW