Festival nabídne duchovní přesah i laskavou atmosféru
Napsali o nás

Festival nabídne duchovní přesah i laskavou atmosféru

27. červenec 2021

Na léto Sušické kulturní centrum chystá zcela nový festivalový formát, který v mnoha směrech může návštěvníky obohatit, potěšit a rozšířit jim obzory. Navíc reflektuje současné trendy poznání světa. Na jednom místě se bude diskutovat, hrát hudba a v různých workshopech se představí další činnosti. Duchovním otcem festivalu je muzikant Jakub Waldmann. V následujícím rozhovoru jsem ho proto požádal o bližší představení akce.


Vystihuje název Inspirace cíl festivalu?
„Přiznám se, že slovo cíl je v tuto chvíli pro mne bezvýznamné. Žijeme v době, kdy úsilí dosáhnout jakéhokoliv cíle vyjadřuje pohyb. Domnívám se, že všichni ti, kteří se podílejí na přípravě festivalu, mají opačné přání. Zastavit se a objevit v sobě a ve věcech které je obklopují ono „tady a teď.“ To znamená cítit se na festivalu tak, že zapomeneme na čas a pomíjivá životní očekávání. Jestli tento okamžik bude pro mnohé inspirací do dnů plných dramat a turbulencí, budeme se všichni cítit příjemně a jako jeden celek.“


I ty ses inspiroval nějakými takovými festivaly, nebo je tento formát novinkou?
„Po celém světě se konají festivaly, kterými se pořadatelé snaží bourat staré vzorce myšlení komplikující mezilidské vztahy. Dívají se na svět jako na jednu rodinu. Vystupují na něm žánrově vyhranění hudebníci, prodávají se tam pouze ekologické výrobky a kulinářské lahůdky zcela v souladu s šetrností a úctou k životu. Ano, inspiroval jsem se na takovýchto festivalech a tak mne napadlo, že bych rád oslovil skupinu lidí, kteří sdílejí tento přístup k životu.“
Je to festival, který může rozšířit životní obzory, ale mnoho lidí už své našlo, mnoho lidí ani nehledá. Myslíš, že bude o takovou akci v Sušici zájem?„To nevím, zda bude o festival zájem přímo mezi občany Sušice. Rádi bychom nabídli alternativu k obecné negativitě, která se šíří napříč společností a nevyhýbá se ani našemu městu. Festival je otevřený pro všechny lidi jakéhokoliv přesvědčení a názorů. Doufám, že zde naleznou něco, co je potěší a povzbudí ke košatému vnímání svého bytí.“


Jak jsi vybíral hosty?
„Výběr hostů byla z velké části kolektivní práce. Možná jsem dal do výběru impuls svojí myšlenkou a zkušeností z jiných festivalů. Důležité bylo, že jsme s mnoha hudebníky měli osobní kontakt a zkušenosti a bylo tedy snadnější je přesvědčit o tom, že stojí za to přijet právě v této podivné době.
Výběr hostů do diskuse byl složitější, ale představu jsme měli jasnou a ta se naplnila.“


Lékař, farářka, fyzik, hebraistka. O čem bude řeč v panelové diskuzi?
„Jsou to především skvělí lidé, o kterých je celý náš tvůrčí tým přesvědčený, že mají co sdělit. Především si myslím, že bude řeč o věcech, které nás přesahují. Diskuse nám může přinést ve chvíli, kdy vedeme úvahy o tom, co se bude dít v době zdevastované nesmyslnými předpisy a převrácenými lidskými hodnotami, pozitivní pohled a sílu do budoucnosti.“

Myslíš, že stojíme jako civilizace před nějakou velkou změnou?

„Odpověď na tuto otázku může být pouze subjektivní. I když některé jevy, které je možné pozorovat, mohou budit objektivní dojem, že nějaký pohyb nastává. Stěhování národů, nevratné ekologické a klimatické změny a podobně. Ale co mne osobně přivádí k myšlence velké změny je to, že cítím u mnoha lidí ze svého okolí odhodlání změnit sama sebe. A myslím, že jedině to vede k velké změně.“  

Účastníkům  je nabízena kulturní a duchovní inspirace z celého světa. V našich končinách už přes tisíc let stavíme na tradici křesťanské, přesto ČR patří k nejateističtějším zemím světa. Mohou nás oslovit myšlenky z jiných krajin?

„Já této statistice moc nedůvěřuji. Asi bychom museli specifikovat základní otázku, která se nebude týkat konkrétního náboženství ale spirituality jako takové. Každý člověk má duši a každý se ocitl v situaci, kdy pocítil, že ji nemá zcela ve své režii. Co pak? Ke křesťanské tradici mám také hodně blízko. Díky svému životu hudebníka jsem se měl na cestách možnost setkat i s jinými duchovními filozofiemi. Bohatství duchovních cest je neuvěřitelně veliké a záleží jen na tom, kterou se chceme vydat. Všechny vedou ke stvořiteli celého vesmíru a věřím, že se můžou vzájemně obohatit.“

Svébytní hudebníci orámují diskuzi. Zeptám se tě jako celoživotního muzikanta – může nás hudba posunout v poznání světa?
Otázka, proč má hudba na každého z nás jiný vliv, je velmi zajímavá. Proč se někomu líbí poslouchat symfonie, komorní hudbu, nebo dechovku, jazz či hard rock? Je mnoho druhů hudby, a každá je schopna vyvolat něco příjemného a působit pozitivně, ale i negativně. Otázka poznání světa pro mne reprezentuje poznání sebe samého. Domnívám se, že pomocí hudby můžeme objevit hluboké oblasti vlastního bytí. Tedy ano, hudba mne posouvá v poznání světa.“

Jak jste vybrali místo - proč právě park mezi zdmi u gymnázia?
„Protože jsme se na téma festivalu scházeli už od února, procházela dramaturgie mnoha proměnami. A to včetně rozsahu. Původně jsme uvažovali o celém víkendu, až nás praktické důvody přiměly první ročník pořádat jednodenní. I výběr místa, kde se festival koná, byl ovlivněn obavou, kolik posluchačů může přijít, a která omezení mohou nastat. Nakonec vyhrál překrásný venkovní prostor se sebevědomě vzrostlými stromy dětského hřiště. Zaujal nás natolik, že jsme se pro něj rozhodli. Je to krásné klidové místo v samém centru města a název vystihuje jeho atmosféru.“

Jaký program bys chtěl obzvláště doporučit?
„To je opravdu těžká otázka. Chceme, aby program zaujal jako celek a návštěvníci se cítili dobře po celou dobu, kdy mohou při poslechu hudby relaxovat, nebo třeba tančit. Navštívit dle svého výběru otevřenou pracovní dílnu. V nabídce bude mnoho obchůdků se zajímavým zbožím a k občerstvení bohatá vegetariánská kuchyně. Návštěvníci při zakoupení celodenní vstupenky mohou prostorem neomezeně procházet.  

Rád bych na závěr řekl, že vznik tak dramaturgicky nabitého festivalu, který, jak věřím, bude hojně navštívený, je dílem kolektivu výborně sehraných lidí. Ti svou práci dělají s velkým nadšením. Díky!!“
Děkuji za odpovědi.

Eduard Lískovec