Létající koberec
Hudba

Létající koberec

15. červen 2022

Koncert Létajícího Koberce je výlet nejen geografický, kdy se hudba amerických indiánů a šamanů mísí s hudbou africkou, australskou i moderní evropskou. Je to i výlet v čase, kdy se tradiční rytmy volně splétají a prolínají s moderní elektronickou hudbou a kdy v samplech zaznívají ozvěny mnoha různých kultur. Je to i výlet do Vašeho nitra.