Redakce Sušických Noviny funguje dál
Dění ze Sušice

Redakce Sušických Noviny funguje dál

2. Duben 2020

REDAKCE SUŠICKÝCH NOVIN FUNGUJE DÁL!
Příspěvky, blahopřání, vzpomínky, poděkování apod. můžete nadále zasílat redaktorovi Sušických Novin Ing. Liskovcovi na email: liskovec@kulturasusice.cz, případně ho lze kontaktovat telefonicky 724 981 554

Uzávěrka čísla 6/20 je 19.03. a noviny vyjdou 27.03.2020
Uzávěrka čísla 7/20 je 02.04.2020