Den vzpomínání na oběti holocaustu Jom ha-Šoa v Sušici

29.4.2016   Kategorie: Dění ze Sušice   autor:    vložil: Jakub Krakovčík   přečteno: 315x

   
 
JOM HA-ŠOA – DEN VZPOMÍNÁNÍ NA OBĚTI HOLOCAUSTU v Sušici
 
 
Mezinárodní Den holocaustu a hrdinství, hebrejsky Jom hašoa,
který letos připadá na č tvrtek 5. května, proběhne v Sušici již počtvrté. Téhož dne budete moci
uctít památku zavražděných Židů, Romů a mnoha dalších obětí fašismu i v dalších 10
městech České republiky. Záštitu nad akcí převzal ministr pro lidská práva, rovné
příležitosti a legislativu Jiří Dienstbier a zástupci místních samospráv.
 
Akce bude zahájena v 16 hodin na sušickém náměstí Svobody, odkud se po
veřejném čtení seznamu obětí společně přesuneme na starý židovský hřbitov, kde
proběhne modlitba a zapálení svíček za umučené spoluobčany.
 
Od 17.30 bude program pokračovat v kino kavárně sušického kulturního centra
SIRKUS, kde bude připravena b eseda na téma soudobé projevy xenofobie a
náboženské nesnášenlivosti. Hlavním hostem letošního ročníku bude L ukáš
Houdek, koordinátor vládní kampaně H ateFree Culture. Lukáš vystudoval romistiku
na FF UK a vede nakladatelství romské literatury, zároveň se aktivně věnuje fotografii,
je jímž prostřednictvím reflektuje témata identity, násilí a nenávisti nebo bezpráví. O
tom, s jakými projevy nenávisti se setkáváme dnes a jak těžké je pomáhat druhým,
budeme debatovat také s ředitelkou Oblastní charity Sušice Marií Hrečínovou
Prodanovou a Václavem Divišem. Do historického kontextu vše zasadí vedoucí
národopisného oddělení Západočeského muzea v Plzni M ichal Chmelenský.
 
Na závěr dne, věnovaného památce mužů, žen a dětí, kteří byli pro svůj původ
diskriminováni a zavražděni nacistickým režimem, je připraven k oncert plzeňského
kosmopolitního klezmer bandu M i Martef , který zahraje moudré i rozverné písně Židů
v Tradičním Kloubu po 19. hodině.
 
Tématem letošního ročníku akce je Pomoc lidem v nouzi a mottem je věta, kterou pronesl sir
Nicholas Winton: “ Je rozdíl mezi pasivním dobrem a aktivním dobrem. To druhé, dle mého
názoru, znamená věnovat čas a energii tomu, aby člověk zmírnil bolest a utrpení. Vyžaduje to,
aby člověk šel, vyhledal ty, jenž trpí a jsou v ohrožení; nikoliv pouze žít vzorně pasivním
způsobem a nekonat zlo. ”

PROGRAM:

16:00  | NÁMĚSTÍ SVOBODY | Úvodní slovo, veřejné čtení seznamu obětí, modlitba, zapálení svíček, sbor Svatobor

17:30  | KAFE SIRKUS | Beseda na téma soudobé projevy xenofobie a náboženské nesnášenlivosti (hl. hostem koordinátor projektu Hate Free Culture Lukáš Houdek)

       19:00  | TRADIČNÍ KLOUB! | Koncert klezmer bandu Mi Martef

 

 

Sarah Sofia Huikari

 

Rašelina - kulturní spolek

zpět

 
 

Vyhledat